Pobori
Galerija slika
Manastir Stanjevici
Poborski recnik
Uobicajeni izrazi
Poezija
Zanimljivosti
Linkovi i kontakt

А/A

 

Аванзовати/Avanzovati – Napredovati, popravljati se

Аветан/Avetan – Glup, “otkačen”

Аветати/Avetati - Lutati, skitati, bezbrižno provoditi dane

Аветиња/Avetinja - Budala, suklata

Авизан/Avizan - Pametan, snalažljiv, upućen

Авизати се/Avizati se - Razumijeti se u nešto 

Аконто/Akonto – Na račun toga 

Акордати се/Akordati se - Složiti se

Алабурдо/Alaburdo - Odjednom, svom snagom, iznenada, bezobzirno

Алавија/Alavija – Napredak, kad sve ide “od ruke”, to jest kad napreduje 

Ала мака/Ala maka – Besplatno, džaba 

Аљинаши/Aljinaši - Robaši

Амбисати се/Ambisati se - Sunovratiti se, nestati, propadati 

Аминати/Aminati – Potvrditi 

Анатемњак/Anatemnjak - Djavo

Андио/Andio - Andjeo 

Анђибула/Andjibula – Žena koja ide u svatove uz nevjestu

Апа/Apa - Neugodan miris, zadah 

Апропо/Apropo - Šta se tiče toga

Арандио/Arandio - Arhandjel

Арија/Arija - Zrak, vazduh 

Арчити/Arčiti - Trošiti, razbacivati, rasipati

Астал/Astal – Sto, trpeza

Атенто/Atento - Oprezan, spreman

Аш/Aš - As, kec u kartama 

 Б/B

 

Бабине/Babine - Prva posjeta rodilji i novorođenčetu nakon porodjaja, uz darove

Бабица/Babica – Žmurka (igra)

Бабураст/Baburast – Naboran

Баведати/Bavedati - Pričati bez veze, zagovarati pričom 

Багаш/Bagaš - Mjera za težinu (15 kg.)

Багрити/Bagriti - Ćaskati, diskutovati, ubijati vrijeme

Бадањ/Badanj - Velika drvena kaca za mečenje groždja

Бажђети/Baždjeti - Zaudarati, smrdeti 

Баздов/Bazdov – Šporkov, prljavko, nečista osoba koja bazdi 

Бајам/Bajam – Badem, mendula (Prunus dulcis)

Бајер/Bajer - Vjetrometina 

Бакалај/Bakalaj – Bakalar

Баканџе/Bakandže - Teške cipele

Бакетати/Baketati - Tući, vrći

Бала/Bala - 1. Snop, smotuljak

                        2. Slina

Баланцан/Balancan – Patlidžan, plavi paradajz (Solanum melongena)

Балати/Balati - Plesati

Балафурдија/Balafurdija – Neodgovorna i nezrela omladina 

Балега/Balega – Govedji izmet 

Балин/Balin - Zrno, sačma za pušku

Балити/Baliti - Sliniti

Балота/Balota – Puščano zrno, kuršum  

Баљаст/Baljast - Velikog čela  

Баљезгати/Baljezgati – Govoriti besmislice

Баљуша/Baljuša – Glava (pogrdno)

Банак/Banak - Poduža klupa pored zida ili za dužim stolim na kojoj može sjedeti više osoba. U Poborima se koristi prvenstveno na svadbama, slavama i na kolima.

Банда/Banda - Kraj, strana

Бандоглав/Bandoglav – Štrambav, neotesan

Баница/Banica – Ponosna, silna, lijepa i po svemu dobra žena

Банкина/Bankina - Betonirani rub, ograda puta

Банути/Banuti – Iznenada doći

Банчић/Bančić - Mali banak

Бањати се/Banjati se - Kupati se, prati se

Барабар/Barabar – Zajedno, podjednako („To su uradili barabar“ „bota ti-bota mi“)

Барело/Barelo – 1. Drvena kaca

                                   2. Mjera za vino: 60 litara

Барина/Barina – Bara 

Барјачити/Barjačiti - Skitati se, isticati se u negativnosti 

Барôч, баро/Barôč, baro – Označava sve neprijatne i potencijalno opasne insekte i gmizavce

Бастадур/Bastadur - Sposobna, smiona, hrabra, kuražna osoba

Бастати/Bastati - Smjeti, usuditi se  

Баталити/Bataliti – Prestati s aktivnostima, ostaviti 

Батити (се)/Batiti (se) – 1. Sresti se  

                                                   2. Mutiti (batiti jaja, baćena jaja)

Батоћ/Batoć - Pendrek

Баун/Baun - Kašun

Бафе/Bafe – Zulufi 

Бачати (се)/Bačati (se) – 1. Bacati

                          2. Praćati se, udarati zadnjim nogama (konj se bača)

Баштина/Baština – Zemlja, njiva, imanje

Бебити се/Bebiti se - Djetinjasto se ponašati (kao beba)

Беванда/Bevanda - Vino pomiješano sa vodom 

Бегенисати/Begenisati – Obraćati pažnju, primećivati  

Бедевија/Bedevija - Veliki konj

Безбратница/Bezbratnica – Žena koja nema brata (koja nema zapleća)  

Безецовaти/Bezecovati – Kaparisati, rezervisati, nameračiti

Безданица/Bezdanica – Duboka jama, jama bez dna 

Безнишњак/Beznišnjak – Vrlo siromašan čovjek, ko nema ništa

Безобраштина/Bezobraština – Prostakluk, ništačojstvo, nemoral

Белај/Belaj - Nesreća, zlo

Белеца/Beleca - Ljepota 

Бембат/Bembat – Mrtav, o(h)ladjen, mrtav ukočen 

Бèна/Bèna – Avetinja, budala

Бенкица/Benkica – Portikla

Берданица/Berdanica - Strana kreveta suprotno od zida

Бестрва/Bestrva – Bez traga

Бесуђе/Besudje - Bezvlašće, haotično vrijeme

Бетити/Betiti – Prevazići, biti bolji

Бецати/Becati – Ljuljati, klatiti

Бечалина/Bečalina – Napuštena kuća, ruina

Бечити се/Bečiti se – Iskolačiti oči (Vidi izbuljiti)

Бешкот/Beškot - Dvopek 

Бештија/Beštija – Avetinja, budala 

Бештијати/Beštijati - Ludovati

Бештимати/Beštimati – Psovati

Бидон/Bidon – Kanister

Бизин/Bizin - Pas (prvenstveno lovački)

Биж/Biž - Grašak (Pisum sativum)

Бијела/Bijela – Očna mrena (Cataracta)

Бијелац/Bijelac – Bjelance

Бијелити/Bijeliti – Krečiti  

Бијело/Bijelo – Debelo, masno meso 

Биљег/Biljeg – 1. Znak

                               2. Mladež

                               3. Graničnik

Биљет/Biljet - Ulaznica, karta

Бир/Bir – Dio prihoda koji se daje popu 

Бира/Bira - Pivo

Бираник/Biranik – Izabranik, jedan od boljih ljudi

Бискати/Biskati - Tražiti uši i gnjide u kosi, pretraživati 

Бистијерна/Bistijerna - Bunar

Бистрити /Bistriti - Razglabati ("Bistriti politiku - razglabati o politici") 

Бифлати/Biflati – Učiti napamet, bubati 

Бичве/Bičve - Čarape (vidi kalcete)

Биџуља/Bidžulja – Krava

Биша/Biša - Crvotočina, truljenje drveta 

Биштек/Bištek – Biftek, koristi se isključivo kao što se koristi i  šire prihvaćen izraz : ptičje mlijeko; neko gurmansko ili kulinarsko savršenstvo. „Ada nemamo bišteka no jedji što sam zgotovila“. 

Блавор/Blavor - Neotrovni gmizavac, slepić

Блања/Blanja - Stolarski alat za struganje drveta, 

strug 

Блентав/Blentav - Glup 

Блечкати/Blečkati – Pričati budalaštine

Близика/Blizika – Bliska svojta, bliski srodnici

Блијештати/Bliještati – Presijavati, zaslijepiti (Oči mi bliješte - To me zasljepljuje)

Блијеште/Bliješte - Sijaju, zasljepljuju

Бломба/Blomba – Plomba 

Бљувати/Bljuvati – Povraćati 

Бљуштака, Бљуштачина /Bljuštaka, Bljuštačina – Loša rakija

Бобовник/Bobovnik – Trava za liječenje čireva

Божидан/Božidan – Drugi dan Božića

Бој/Boj - Sprat (Kuća na dva boja) 

Бојанџија/Bojandžija – Agresivan čovjek

Боланџа/Bolandža - Vaga, mjerica

Бокун/Bokun – 1. Komad

                                  2. Zalogaj

Болећ/Boleć - Vrlo osjetljiv, saosjećajan

Бољетица/Boljetica – Rana koja se pojavi na tijelu, ali ne kao posljedica povrede

Боник, боница/Bonik, bonica – Bolesnik, bolesnica

Борса/Borsa - Ženska torba, torbica

Бота/Bota – Dječja igra

Ботиља/Botilja - Boca, flaša

Боца, бочица/Boca, bočica - Botilja, flaša, flašica

Боцун/Bocun - Staklena boca za vino

Бочка игла/Bočka igla - Čioda, dupla igla

Брабоњак/Brabonjak - Ovčji ili kozji izmet 

Браветина/Bravetina – Ovčje ili kozje meso

Брадва/Bradva - Sjekira

Брајо/Brajo – Djever

Брàна/Bràna - Naprava od drveta ili metala za lačenje izorane zemlje, vidi ljesa

Брање/Branje – Kuvano povrće, prilog jelu (većinom od jednogodišnjih zeljastih biljaka)

Брањевина/Branjevina - Pašnjak, zabranjen za ispašu od Blagovijesti do Petrovdana, zabran

Братственик/Bratstvenik – Čovjek iz istog bratstva, rodjak s istim prezimenom  

Брацка (братска вечера)/Bracka (bratska večera) – Zajednička večera bližnje svojte po završetku svadbe.

Брашњена кубасица/Brašnjena kubasica – Debelo svinjsko crijevo punjeno kukuruznim brašnom, lojem, slanimom i oporinama, mušnica 

Буганци/Buganci - Ozebline prstiju

Бректати/Brektati - Podvikivati prilikom razgovora

Бреме/Breme - Teret

Бренза/Brenza - Kočnica

Бренована/Brenovana - Talasasta (kosa)

Брецати/Brecati – Podvikivati  

Брзојав/Brzojav – Telegram, depeša 

Брзорека/Brzoreka – Žena koja brzo i mnogo govori ” Što na um to na drum”

Бривати/Brivati – Brijati

Бријед/Brijed – Oštra strana sječiva, suprotno od tiluta

Бритвa/Britva - Mali nož na rasklapanje 

Бритвулин/Britvulin - Mali nož na rasklapanje  

Брњице/Brnjice - Mindjuše

Бројити се/Brojiti se – Smatrati se, („On se broji medju bolje ljude“ „Njega boroje u bolje ljude“)

Броква/Brokva - Ekser

Брочица/Bročica - Ekserčić 

Бронзин/Bronzin – Lonac za kuvanje na verigama

Брст/Bȓst – Hrana za konje zimi. Grane piskovine (vidi piskovina)

Брстина/Brstina – Suva grana za potpalu vatre

Брстити/Brstiti – Jesti mlade grančice (stoka)

Брус/Brus - Belegija

Брушкети, вући брушкете/Brušketi, vući bruškete – Vrsta igre na sreću, ko izvuče najmanji od tri štapića/spičice treba nešto da uradi ili da ne uradi, vući bruškete - ne moći se dogovoriti

Бруштулин/Bruštulin - Posuda za prženje kafe

Брч, на брч/Brč, na brč – Jek, snaga, na snagu, u najvećoj snazi

Брчкати/Brčkati – Nejasno pisati, vući nepravilne linije po papiru  

Брштан/Brštan – Bršljan 

Бубуљ/Bubulj - Obli kamen

Бубина/Bubina – Crijevna glista

Бувавица/Buvavica – Rastresita, vrlo plodna crna zemlja

Будел/Budel – Unutrašnja gumeni dio fudbalske lopte

Будождер/Budožder – Buldožer  

Буздо/Buzdo- Glupak

Букара/Bukara - Manji drveni sud za piće

Була, бити у були/Bula, biti u buli  – Gubitak, biti u gubitku (U buli sam – U gubitku sam)   

Булумента/Bulumenta – Grupa ljudi, negativno odredjenje o grupi besposličara, rulji 

Буљ/Bulj - Iskolačenih očiju (dugo u)

Буљански/Buljanski – Budvanski 

Буљокаст/Buljokast - Bulj, iskolačenih očiju 

Бурокати/Burokati – Rikati (Govedo)

Бус/Bus - Busen trave (dugo u)

Бусока/Busoka - Djevojčina, cukica 

Бутига/Butiga - Radnja

Бутарга/Butarga - Ikra

Буцати/Bucati – Cijepati

Bučoglavac, bučoglava – Tvrdoglavac, budala, debeloglavac, tvrdoglava i glupa osoba

Брџола/Brdžola - Jelo od iznutrica prilikom svinjokolja, svinjska daća 

 

 

В/V

 

Вабити/Vabiti – Dozivati koze/ovce

Вавијек/Vavijek – Uvijek, stalno

Ваган/Vagan – Zdjela 

Вађевина/Vadjevina - Odrada pozajmice, pozajmica, kredit 

Вазда/Vazda – Uvijek 

Ваздан/Vazdan – Cijeli dan, uvijek  

Ваиња/Vainja – Rasa, soj, vrsta (ljudi)

Вајић/Vajić – Vidi zloitro

Вајда/Vajda - Korist, uspjeh

Вâјка/Vâjka – Ožalošćena majka, majka koja puno pati

Вајушица/Vajušica – Neugledna, slabašna, sitna žena

Ваканца/Vakanca – Školski raspust

Вала/Vala – Uvala

Валижа/Valiža – Kofer

Валуга/Valuga – Gusto pošumljena uvala, gusta šuma

Валутица/Valutica – Poveći kamen

Ваљан/Valjan – Vrijedan, uzdan

Ваљаст/Valjast - Vrijedan, zaslužan, pouzdan
Ваљати (се)/Valjati (se) – 1. Rvati se

                                                     2. Koturati (se)

Вардања/Vardanja – Vika, graja, galama

Вардати/Vardati – Galamiti, lupati, stvarati buku

Вардачина/Vardačina – Kavaljerčina, bučan čovjek, veseo čovjek  

Варен/Varen - 1. Kuvan

                              2. Loše se osjećati (Nešto sam ….ka’  varen - Ne osjećam se najbolje)

Вариво/Varivo – Kuvano čorbasto jelo od povrća

Варити/Variti - Kuvati 

Вариш/Variš – Kuvana hrana, varivo 

Варјача/Varjača – Goružda, kačica, kutlača

Варовнице/Varovnice – Iskre, varnice

Вароч/Varoč - Kuvana hrana, gotoviš 

Вапор/Vapor – Brod

Вас/Vas – Sav, cjelokupan

Ватање/Vatanje – 1. Dječja igra

                                      2. Ljubavna predigra 

Ватати/Vatati – Hvatati  

Вацулет/Vaculet – Marama 

Ваџола/Vadžola – Pasulj

Ве/Ve - Vas  ("Ja sam ve vidio")

Вежгати/Vežgati – Pričati gluposti 

Везитка/Vezitka – Igla za šivenje  

Векерица/Vekerica – Budilnik 

Веладун/Veladun - Kabanica 

Веленца/Velenca – Deka 

Величак/Veličak - Velik, obiman 

Велуд/Velud - Somot

Вêљати се/Vêljati se – Povećavati značaj samog sebe, neukusno i pretjerano govoriti o svojoj veličini

Вељи, веља, веље/Velji,velja, velje - Veliki, velika, veliko 

Вентула/Ventula – Lepeza

Вечати/Večati – Blejati (koza veči, kozji vek)

Вешта/Vešta – Haljina

Вештит/Veštit – Odijelo

Ви/Vi - Vama, vam ("Ja sam vi rekao - Ja sam vama rekao")

Вибла/Vibla – Šarka ma prozorima/vratima, maškulić

Вигањ/Viganj – Kovačnica

Вида/Vida – Šaraf 

Видан/Vidân – Upadljiv, zgodan, koji upada u oči

Видати/Vidati - Liječiti

Виђелица/Vidjelica – Vidjelo, vidni dio dana

Виђен/Vidjen – Ugledan

Вижлад /Vižlad - Paščad, psi

Вижласт/Vižlast – Hitar, žilav, spretan

Вијавица/Vijavica - Snijeg nošen vjetrom

Вијађ/Vijadj – Put, putovanje

Винкло/Vinklo –  1. Pod pravim uglom (škvadra) 

                               2. On nije u vinklo (on nije normalan)

Виџита/Vidžita – Liječnički pregled, ljekareva posjeta pacijenta

Виџитати/Vidžitati – Kontrolisati, pregledati, posjetiti

Вишиња/Višinja - Više njih

Вјеђе/Vjedje - Obrvice

Вјетраст/Vjetrast - Švagnut, štrambav

Вјетрометина/Vjetrometina – Mjesto izloženo vjetru, gdje duva jak vjetar

Водијера/Vodijera – Kupasta, metalna posuda koja se puni vodom, nosi se o kaišu prilikom kosidbe i služi držanje brusa/belegije

Водити се/Voditi se – Pariti se (Krava se vodi)

Водоваљ/Vodovalj – Uski kanal koji služi za navodnjavanje i kao granica izmedju dvije parcele ili dva vlasnika

Војвода/Vojvoda – Najmladji zet od kuće, ide poslednji u svatove (“Ćera sve pred sobom”;))

Војница/Vojnica – Najduži dio rala koji spaja ralicu sa jarmom

Волат/Volat – Polukružni svod, kameni ili betonski luk

Волтица/Voltica – Tvrdjava

Воња/Vonja – Miris

Воњати/Vonjati – Mirisati, osjećati se

Воч!/Voč! – Pozivanje govedi na pojilo, uzvik prilikom pojenja govedi

Вочић/Vočić – Mali vo, junac

Врâн/Vrân – Veliki čep na sredini bačve 

Врâт/Vrât – Kukolj 

Вратоломина/Vratolomina – Neprohodan teren, kamenjar, stjenovit predio 

Вражда/Vražda – Mirenje krvnih neprijatelja 

Вражја кожа/Vražja koža - Prevrnuta koža, suède 

Врдура/Vrdura – Zelen, povrće 

Врзина/Vrzina – Živica, grmlje

Врело/Vrelo – Jaki izvor vode 

Вријежа/Vriježa - Grane puzavice koje se vuku po zemlji

Врлет/Vrlet – Neprohodni kameniti teren, litica, stijena

Врљоок/Vrljook – Razrook, frlj 

Врнути (се), врћати (се)/Vrnuti (se), vrćati (se) – Vratiti se, vraćati se

Врућà/Vrućà – Velika vrućina

Врћи/Vrći – Tući, udarati, mlatiti  

Врцати/Vrcati – 1. Koprcati se, praćati

                                   2. Vaditi med

Вршник/Vršnik – Vršnjak 

Вуцарати се/Vucarati se – Skitati bez veze, lunjati, nemoralno se ponašati 

Вучац/Vučac – Kostobolja

 

 

Г/G

 

 

Габел/Gabel – Čergar, ciganin 

Гàва/Gàva – Kovana gvozdena kuka koja spaja dvije grede 

Гаван/Gavan – Bogat čovjek 

Гáз/Gáz - Petrolej

Галица/Galica – Plavi kamen u rastvoru klaka i vode, služi za prskanje loza (bakar sulfat)

Галиот/Galiot – Vragolan, nestašna ili lukava osoba

Гаман/Gaman – Pohlepan

Гамижати/Gamižati – Puzati

Гаљув/Galjuv – Probirljiv u hrani, zlopitan

Ганач/Ganač – Kuka za vješanje 

Ганџа/Gandža - Kandža  

Гаркати/Garkati – Grškati, podštikavati, podbadati

Гаће/Gaće – Pantalone

Гвантати/Gvantati – Uhvatiti

Гвантијера/Gvantijera – Poslužavnik

Гвера/Gvera – Svadja, buka, vardanja, larma, graja

Гвожђа/Gvoždja – Kljùse, metalna klopka za ulov divljači

Гепити/Gepiti – Ukrasti

Герма/Germa – Kvasac

Гете/Gete – Čarape bez stopala

Гигати се/Gigati se - Ljuljati se, klimati se

Гилиптер/Gilipter - Mangup

Главанџија/Glavandžija – Čovjek koji nešto ugovara, ko pravi sporazum, posrednik

Главато зеље/Glavato zelje – Bijeli kupus (Brassica oleracea var. capitata)

Главина/Glavina – 1. Prednji dio samara

                                        2. Osušena svinjska glava

Главити/Glaviti – Ugovarati

Главица/Glavica – Uzvišenje

Гладиња/Gladinja – Glad, nemaština

Гладиш/Gladiš - 1. Neotrovni gmizavac, slepić (Anguis fragilis)

                              2. Bodljikava biljka, čičalj

Гладница/Gladnica - Neplodna zemlja

Гламица/Glamica – Upaljen deblji komad drveta na ognjištu. Koristi se ponekad za osvjetljavanje kao baklja.

Гласовит/Glasovit - Poznat, slavan

Глиб/Glib – Blato, prljavština

Глибав/Glibav – Prljav

Глијето/Glijeto – Dlijeto 

Глоба/Globa - Novčana kazna

Глобити/Globiti - Kazniti (novčano)

Гној/Gnoj – Djubrivo

Гњат/Gnjat – Potkoljenica 

Гњацкати/Gnjackati – Ići kroz plitku vodu ili blato

Гњила/Gnjila – Glina

Гњиладина/Gnjiladina – Trulež

Гоба/Goba - Grba 

Гобав/Gobav – Poguren, grbav

Говноваљ/Govnovalj – Balegar

Гозбен/Gozben - Gostoljubiv, ko voli da časti (vidi čazben)

Гојан/Gojan – Debeljuškast

Голијет, голијен/Golijet, golijen - Ogoljeli dio brda

Гологуз, гологузан/Gologuz, gologuzan – Bijednik, siromah 

Гонеталица/Gonetalica – Zagonetka

Гонетати се/Gonetati se – Dvoumiti se, nećkati se 

Горња роба/Gornja roba – Odjeća, odijelo 

Горњи под/Gornji pod – Sprat

Горужда/Goružda – Kutlača

Госпоче/Gospoče - Gospodstvena osoba, osoba lijepih manira u svemu 

Готовити/Gotoviti - Kuvati, spremati hranu 

Готовиш/Gotoviš – Kuvana hrana (dugo i)

Гошћен/Gošćen – Čašćavan, poštovan, dobro dočekan

Граваља/Gravalja – Vrsta tigle/crijepa

Граделе/Gradele – Gvozdena rešetka za pečenje mesa, roštilj

Гранати (рукама)/Granati (rukama) - Gestikulirati

Гранцаво/Grancavo – Užeglo (suvo meso)

Граја/Graja - Buka, vika, vardanja 

Грајати/Grajati - Praviti buku, vikati

Граорасте/Graoraste – Smedje (oči)

Гратати/Gratati – Rendati

Гратакиш/Gratakiš – Renda

Грдан/Grdan – Ružan, sramotan  

Грдило/Grdilo – 1. Nesreća,

                                   2. Puno nečega

Грђи/Grdji - Gori, slabiji

Гребени/Grebeni – Sprava za češljanje vune

Гребучати/Grebučati – Grepsti, grebati

Греда/Greda – Stijena, litica

Грезо/Grezo – Neobradjeno, grubo

Грешпа/Grešpa – Motivima izvezeni rubovi na lencunima, kotulama ili čarapama

Гриље/Grilje – Škure

Гримња/Grimnja – Niz, vijenac

Гринтав/Grintav – Dosadan, ko mnogo priča

Гринтати/Grintati – Prigovarati, dosadjivati s pričom

Гриња/Grinja – 1.Dosadna osoba

                             2.Vrsta zglavkara (Oniscidea) 

Грињати/Grinjati – Dosadjivati, puno pričati

Грлин/Grlin – Grlić

Грко/Grko – Gorko

Грôт/Grôt – Velika gomila kamenja razne veličine

Грохнути/Grohnuti – Oronuti, ostariti

Грсти/Grsti – Pregršt

Грунчати/Grunčati – Skvičati (svinja grunči)

Грушац/Grušac – Suvi snijeg 

Гршнути, Гршкати/Gršnuti, Grškati – Podsticati (vatru)

Губавица/Gubavica – Vrsta žabe (Bufo bufo)  

Гуведати/Guvedati – Izgubiti snagu, miris ili ukus

Гуведало/Guvedalo – Izništalo, izgubilo snagu, ukus ili miris 

Гувно, Гумно/Guvno, Gumno – Popločani prostor okruglog oblika sa stožerom u sredini, služi za vršidbu pšenice 

Гуде, гудо, гуда/Gude, gudo, guda – Svinjče  

Гужба/Gužba – 1.  Metalna vengura kroz koju se vojnica  od rala spaja sa jarmom.

                                2. Gužva

Гужбице (пашта на гужбице)/Gužbice (pašta na gužbice) – Vrsta tjestenine, gnezdašca tjestenine za supu 

Гужње цријево/Gužnje crijevo – Debelo crijevo

Гука, гучица/Guka, gučica – Malena nakupina, smotuljak

Гуланфер/Gulanfer - Mangup, probisvijet

Гулозан/Gulozan – Halapljiv, proždrljiv, slatkoran

Гуме/Gume – Vrsta obuće napravljena od automobilskih guma i tvrde kože 

Гундорити/Gundoriti – Pjevušiti

Гунгула/Gungula - Gužva, vreva, navalica 

Гунђети/Gundjeti – Guslati, udarati u gusle, nerazgovjetno pjevušiti 

Гуњаши/Gunjaši - Stanovnici stare Crne Gore

Гурад, гуре/Gurad, gure - Svinje, svinja

Гурбет/Gurbet – Čergaš    

Гурла/Gurla – Oluk 

Гучити (се)/Gučiti (se) – Skupljati, skrivati 

Гучмине/Gučmine – Knedle (Vidi: proždirati gučmine)

Гушт/Gušt - Zadovoljstvo 

 


 

 

Д/D

 

Давија/Davija - Rasprava, svadja

Давијати се/Davijati se – Svadjati se, raspravljati se 

Даднути/Dadnuti – Dati, uručiti  

Дађаољи/Dadjaolji – Nijedan, ništa 

Дангубити/Dangubiti – Traćiti vrijeme, ljenčariti

Дангубице/Dangubice – Šumske jagode (Fragaria vesca)

Дажд/Dažd – Kiša 

Дако/Dako - Valjda, „ako Bog da“  

Данути/Danuti – Odmoriti, patihnuti 

Дати/Dati – Valjda, dako, “ako Bog da” 

Движимо/Dvižimo – Pokretno („Sve dvižimo i nedvižimo – Sve, i pokretno i nepokretno“) 

Двизац, Двизица, Движле/Dvizac, Dvizica, Dvižle – Ovan, ovca od dvije godine

Двоилат/Dvoilat – Dupli, sastavljen iz dva dijela. (Dvoilati dolac – Bašta koja se račva u dva dijela) 

Дебелица/Debelica - Plodna zemlja  

Дебелоглавац/Debeloglavac – Izuzetno tvrdoglav čovjek

Дебото/Deboto – Skoro, gotovo, otprilike 

Деверати/Deverati – Životariti 

Деветиња/Devetinja – Devetorica

Дезвијати се/Dezvijati se – Izgubiti se, poludjeti

Демиџана/Demidžana – Velika staklena boca opletena prućem 

Денделек/Dendelek – Vardanja, veselje, buka 

Дењати се/Denjati se – Udostojiti se 

Депеша/Depeša - Telegram, brzojav  

Деравија/Deravija – Platneni, spoljini i crni dio crnogorske i bokeljske kape 

Дере/Dère – Derište, šlinavče  

Десетиња/Desetinja – Desetorica

Дестреган/Destregan – Uništen, upropašten 

Дестрегати/Destregati – Potrošiti, upropastiti, pokvariti

Дибље/Diblje – Divlje 

Дикела/Dikela – Orudje sa dva roga, za kopanje

Диксати/Diksati - Disati 

Дим/Dim – Jedna porodica, jedna kuća

Димња/Dimnja – Testisi, mošnje

Динамида/Dinamida – Dinamit

Динара/Dinara - Boja u kartama, karo

Диња/Dinja – Lubenica   

Дирек/Direk – Stub, kolac

Диринчити/Dirinčiti – Vrlo teško raditi

Дишњак/Dišnjak – Grlo, ždrijelo

Дишпет/Dišpet – Inat

Дневи/Dnevi - Dani 

Доакати/Doakati – Doskočiti  

Добажђети/Dobaždjeti – Dosmrdjeti, dosaditi

Доваћати/Dovaćati – Dohvatati, dohvatiti

Додити/Doditi - Dolaziti  

Догорити/Dogoriti - Dogovoriti  

Дојадити/Dojaditi – Dosaditi, „dojadio je i Bogu i narodu“. 

Докотурати/Dokoturati – Dokotrljati  

Доња роба/Donja roba – Intimno rublje, bjankarija, veš

Доња села/Donja sela – Genitalije

Дочекница/Dočeknica – Žena koja zna da dočeka goste, gostoprimna žena

Дôсмо/Dôsmo - Dodjosmo 

Догнати/Dognati – Dovesti, dotjerati stoku 

Догонити/Dogoniti – Dotjeravati

Догузак/Doguzak - Podrugljiv naziv za kraću jaknu ili sličan odjevni predmet

Додолен/Dodolen - Dovdje 

Дождени, дожденем/Doždeni, doždenem

– Dotjeraj, dotjeram   

Докон/Dokon – Bezposlen 

Долац/Dolac – Malo veća površina obradive zemlje, manja od dola veća od bašte

Домодржица /Domodržica – Vrlo vrijedna, radna i po svemu primjerna žena. Koja je „stub kuće”

Домунђавати се/Domundjavati se – Tajno se dogovarati

Досмрђети/Dosmrdjeti - Dosadati do nepodnošljivosti

Достиња/Dostinja – Mnogo njih, mnozinja

Дотолен/Dotolen - Dotle

Доћерати се/Doćerati se – Srediti se, narediti se

Дочекан/Dočekan - Gostoljubiv, gostopriman 

Дочеклија/Dočeklija – Gazda, domaćin, čovjek koji zna da dočeka i ugosti 

Дочекница/Dočeknica – Žena koja zna da dočeka goste, gostoprimna žena  

Дошуљати се/Došuljati se – Kradom se privući, neopaženo prići

Дражити/Dražiti – Izazivati

Драча/Drača – Bodlja, bodljikav grm, grm kupine

Дрварица/Drvarica – Žena koja prodaje drva

Дрвљаник/Drvljanik – Mjesto ispred kuće gdje se slažu i čuvaju drva za zimu

Дргастити/Drgastiti - Četkom fregati pod, jako grebsti

Држати на крст/Držati na krst – Krstiti dijete 

Држећ/Držeć – Ko dobro izgleda, ko se drži, (koristi se najčešće za starije osobe koje dobro izgledaju). 

Дријево/Drijevo - Drvo, stablo
Древад/Drevad - Drveće 

Дреждати/Dreždati – Dugo čekati na jednom mjestu

Дреновина/Drenovina - Drenjina (Cornus mas)

Дрет, дрето/Dret, dreto – Prav, pravo, direktno

Дрифтити/Driftiti - Spavati

Дркалицe /Drkalice – Sitnice, besposlice, drangulije  

Дркна/Drkna – Djevojčina, zvijukoša 

Дроб/Drob – 1. Stomak, trbuh

                            2. Tripice 

Дробити/Drobiti – Usitnjavati, kidati u sitne komade  

Дробуљат/Drobuljat - Debeo, ko ima veći stomak 

Дрпити/Drpiti – Izuzetno dugo i teško raditi 

Дртина/Drtina – Pogrdno za staru osobu („Stara drtina“), starkelja 

Друкче/Drukče – Drugačije

Дрчан/Drčan – Nervozan, agresivan, hrabar   

Дуб/Dub – Hrast (Quercus)

Дубити/Dubiti – Stajati uspravno

Дублијер/Dublijer – Velika svijeća

Дубодолина/Dubodolina – Ravna površina na dnu provalije ili uvale

Дубрава/Dubrava - Šuma, hrastova šuma 

Дуга/Duga – Rebro od bačve

Дугулента/Dugulenta – Visok čovjek

Дужачко/Dužačko - Dugo

Дужица/Dužica – Vrsta smokve  

Дуја/Duja – Dvojka u igri (italijanskim) kartama, dvica

Дурати/Durati – Trajati

Дуперати/Duperati – Upotrebljavati

Дупке/Dupke - Uspravno 

Дурећ/Dureć – Koji dugo traje (dura), izdržljiv

Дуса/Dusa - Komplikovano, teško (to je dusa raditi)

Душак/Dušak – Dah 

Душкати /Duškati - Teško disati

 

 

Ђ/Dj

 

Ђакови/Djakovi - Djaci, učenici  

Ђаолица/Djaolica – Djevojčurak, frkunica, cukica

Ђеднути се/Djednuti se - Zadesiti se (Dje se djede ili dje se djenu - Gdje se zadesi) 

Ђекати/Djekati – Naricati, glasno plakati za pokojnikom

Ђељати/Djeljati – Obradjivati drvo, otesati, pravitu fugure od drveta

Ђескота/Djeskota - Tjeskoba

Ђетеце/Djetece – Malo dijete, derište

Ђетиња/Djetinja – 1.Trudna, u drugom stanju

                                       2.Dječja

Ђетић/Djetić – Dječak 

Ђетићак/Djetičak - Dječač

Ђетиште/Djetište – Balavče, frkunac, mangupčić

Ђечурлија/Dječurlija – Djeca (loše vaspitana djeca)

Ђилe, ђилет/Djile, djilet – Muški prsluk

Ђипати/Djipati – Skakati

Ђипац/Djipac – Žvert momak, skočan

Ђипити/Djipiti – Ukrasti, ugrabiti, zdipiti

Ђипта/Djipta - Muvanje okolo, besposličarenje („Pošao je u djiptu - Otišao je u skitnju, otišao je u zvijuke“)

Ђир/Djir – Krug, kraća šetnja  

Ђусто/Djusto – Upravo tako

Ђутуре/Djuture - 1. Otprilike

                                    2. Sve zajedno  

 

 

 

Е/E

 

Ела, Елате/Ela, elate – Potvrdan odgovor na pitanje: Hoću li? Hoćemo li? Uradite to, hoćete

Елде/Elde – Je l’ da

 

 

Ж/Ž

 

 

Жаба у кору /Žaba u koru – Kornjača (Testudines)

Жабуре/Žabure – Vrsta najednostavnije gumene obuće

Жаропек/Žaropek – Podnevna vrućina

Жбаљати/Žbaljati - Pogriješiti  

Жбир/Žbir– Doušnik

Жвакалица/Žvakalica – Žvakaća guma

Жверт/Žvert – Brz, čio

Жвокно/Žvokno - Mali otvor ili rupa u zidu

Жгепче/Žgepče – Šlinavče, malo, nerazvijeno dijete.

Ждријело/Ždrijelo – Uski prolaz izmedju dva brijega, usjeklina izmedju dva brda

Желуд/Želud – Žir

Жељезница/Željeznica - Voz

Жетвица/Žetvica – Zgrušano mlijeko, prva faza u pravljenju sira.

Живо/Živo – Stoka, mal (dugo i)

Живовати/Živovati - Živjeti  

Житко/Žitko – Tečno, suprotno od gusto, rijetko

Жље/Žlje - Zlo (Do podne misli žlje cijelome svijetu  ……) 

Жмира/Žmira – Otopljeni komad sala, vrsta čvarka

Жугнути/Žugnuti – Pisnuti

Жуђел/Žudjel – Jevrej

Жуква/Žukva – Brnistra (Spartium junceum L)

Жулити/Žuliti – Guliti

Жутац/Žutac – Žumance

Жученица/Žučenica – Maslačak

 

 

З/Z

 

Забелемисати/Zabelemisati– Prevariti, zbuniti, ubijediti u laž

Забијелити/Zabijeliti - Dodati vodu u vino ili u sirup (Zabijeli mi malo vina - Napravi mi bevandu)

Забио/Zabio – Pošumljena strana brda

Забити/Zabiti – Sakriti

Забран/Zabran - Pašnjak, zabranjen za ispašu od Blagovijesti do Petrovdana, branjevina

Забрадити се/Zabraditi se – Staviti maramu/vaculet na glavu

Заброждити/Zabrožditi – 1.Ugaziti u žitku prljavštinu

                                   2. Reći uvredljivu i vrlo neumijesnu riječ

Забулати/Zabulati – Zapakovati

Зава/Zava – Zaova 

Завађа/Zavadja - Svadja, nesporazum

Завардати/Zavardati – Zagalamiti, započeti s bukom/vardanjom

Завидати/Zavidati – Zašarafiti

Завирати/Zavirati – Prenemoći (Tu je on/ona zavaro/zavrla)

Завичић/Zavičić – Zaovin sin

Завјетан/Zavjetan – Obavezan prema crkvi 

Завјетрина/Zavjetrina - Mjesto gdje nema vjetra

Завратати/Zavratati – Iznenada umrijeti (“Zavratalo ga je, zavratao je”)

Завријети/Zavrijeti – Prenemoći se, pasti, umrijeti

Загверити/Zagveriti – Posvadjati se, vardati, galamiti

Заговарати се/Zagovarati se – Zabavljati se ("Zagovaraj se ti dok mi ne dodjemo" "Zagovaraj ovo dijete da ne plače")

Заговор/Zagovor - Interesantno vrijeme, zabava, zadržavanje

Заговoрити се/Zagovoriti se - Zadržati se ("S njim smo se zago’rili i zato smo zadocnili")                                                          

Загонетати/Zagonetati – Zezati (vidi zadragavati)

Загонити се/Zagoniti se – Napadati, izazivati, jurišati

Загужбати се/Zagužbati se – Zagužvat se, iskomplikovati se 

Задаћа/Zadaća – Domaći zadatak 

Задијевати/Zadijevati – Provocirati, izazivati

Задимити/Zadimiti - Pobjeći, uteći

Задовијек/Zadovijek – Uvijek, zauvijek

Задрагавати/Zadragavati – Neozbiljno pričati, zezati

Задрт/Zadrt - Tvrdoglav

Задуха/Zaduha – Astma

Задушити/Zadušiti – Ugušiti (se)

Зађевица/Zadjevica – 1. Uzrok svadji, nesporazum

                                                2. Poveći kamen u oranici o kom se može slomiti ralo/jemješ

Зађеднути, зађести /Zadjednuti, zadjesti –

                                        1. Započeti razgovor

                                          2. Zakačiti, zataknuti

Заждити/Zažditi – 1. Zapaliti, upaliti

                                        2. Pobjeći, strknuti

Зажижати/Zažižati – Zapaljivati, paliti

Зажети/Zažeti – Zažmuriti

Зажимати/Zažimati – Zaspati

Зазирати/Zazirati – 1. Uočavati

                               2. Paziti se od nekoga, izbjegavati nekoga

Зазирнути/Zazirnuuti – Primjetiti, uočiti

Зазор/Zazor – Stid, netrpljenje (“Od tog mi je zazor i sramota”)

Зазрети/Zazreti – Uočiti

Зајмати/Zajmati – Pozajmljivati 

Заиграти се/Zaigrati se – Zalećeti se

Зајaзити/Zajaziti – Zasititi, zadovoljiti, preplaviti

Зајапурити/Zajapuriti – Zacrveniti se od naglog napora, oznojiti se i zacrveniti

Зајоцати/Zajocati - Zaljuljati

Закалтати/Zakaltati - Malterom ili klakom popuniti rupe ili neravnine u zidu

Закећати/Zakećati – Zakržljati

Закланик/Zaklanik – Fanatični podržavalac nekoga ili nečega (on je živi zaklanik za tijem/njim)

Заклати/Zaklati – Ujesti („Kučak ga je zaklao“, „Zmija ga je zaklala“)

Заклоп/Zaklop – Poklopac 

Заклопити/Zaklopiti - Poklopiti 

Заковрнути/Zakovrnuti – Iznenada umrijeti (na priječac) 

Заколати/Zakolati – Zalijepiti 

Закоњивати/Zakonjivati – Zezati, sprdati se

Закренути/Zakrenuti – Pritvoriti, ostaviti poluotvorena vrata/prozor 

Закукуљити/Zakukuljiti – Zamrsiti, zakomplikovati 

Закуњати/Zakunjati – Zadrijemati

Закучити/Zakučiti – Zakačiti

Закучица/Zakučica – Začkoljica

Залаг/Zalag – Zalogaj 

Залад/Zalad – Sumrak, vrijeme zalaska zunca 

Заладити/Zaladiti - 1. Zaći (sunce), „Sunce je zašlo-Zaladilo je“

                    2. Označava prohladno vrijeme „Obuci se, zaladilo je!“ 

Залијек/Zalijek – Malo

Залијепити/Zalijepiti – Udariti šakom po obrazu

Заломити се/Zalomiti se – Dogoditi se, desiti se “To se tako zalomilo”

Заљуштити/Zaljuštiti – Udariti šakom po obrazu, zalijepiti 

Замàјати се/Zamàjati se – Zaljuljati se („Svijest mi se zamajala – Zamantalo mi se“) 

Замакнути се/Zamaknuti se – Objesiti se

Замантати/Zamantati – Imati vrtoglavicu (“Zamantalo mi se”) 

Замаслакавати/Zamaslakavati – Ubjedjivati u laž, lagati, predstavljati istinu u puno boljem svijetlu

Замаштракати/Zamaštrakati – Zavarati, prevariti

Замеђак/Zamedjak - Mala obradiva površina, baštica

Заминути/Zaminuti - Zaobići

Замити/Zamiti – Otjerati

Замијенити се/Zamijeniti se - U borbi ubiti ili raniti nekoga, to jest osvetiti sebe prije smrti.

Замлата/Zamlata – Budala

Замлатаст/Zamlatast - Priglup, "udaren"

Замлијечити/Zamliječiti – Osjećati tjelesnu požudu 

Замотати/Zamotati – Zaviti, sviti 

Замркнути/Zamrknuti – Ostati negdje do mraka, raditi nešto do mraka 

Замужен/Zamužen - Priglup, "udaren"

Замузов/Zamuzov – Vidi zloitro

Занаго/Zanago – Vaistinu, zaista

Занијети/Zanijeti – Zatrudniti, ostati u drugom (blagoslovenom) stanju

Зановетати, зановијетати/Zanovetati, zanovijetati – Zavitlavati, šaliti se, zezati se

Зановијет/Zanovijet - Vrsta trave koja je izuzetno dobra hrana za ovce

Заносити/Zanositi – Nejasno/s akcentom govoriti

Занчати/Zančati – Zaći, mimoići odredjenu tačku “On je sad zančao iza one grede”, “sunce je zančalo”

Запазити/Zapaziti - 1. Primijetiti, uočiti

                                         2. Zapamtiti 

Запанути/Zapanuti – Zagrcnuti se hranom („Zapao mi je komadić hleba“) 

Запапричити се/Zapapričiti se – Naljutiti se, zacrveniti se od srdžbe

Запара/Zapara - Sparina, sparno vrijeme

Запатан/Zapatan – Zatvoren, zaključan

Запатати/Zapatati - Zaključati, zatvoriti 

Заперити/Zaperiti – Istaći, postaviti na vidno mjesto

Запекљати/Zapekljati – Zamrstiti, zavezati, zapetljati, zakomplikovati

Заплеће/Zapleće – Zaštita, zaledjina

Запљунути/Zapljunuti – Glasno izgovoriti ime osobe koja je pronadjena u igri žmurke (ta osoba se zapljune)

Запод/Zapod – Ravna površina u okomitoj strani, brdu

Запођести/Zapodjesti - Započeti razgovor

Запрагнути/Zapragnuti – Prestati davati mlijeko (Krava)

Запрећати/Zaprećati – Pokriti sač pepelom i žarom

Запријети/Zaprijeti – Zastati, stati zbog umora

Запрчити (сукњу)/Zaprčiti (suknju) – Nepristojni uzdići suknju

Запунути/Zapunuti – Ujesti, otrovati (Odnosi se uvijek na ujed ili ubod otrovnih životinja (Zmija ga je zapunula, nešto ga je zapunulo)

Запутати/Zaputati – Zavezati stoci nogu pri nozi da se onemogući kretanje

Запучата игла, запучатица/Zapučata igla, zapučatica – Dupla igla 

Запучати/Zapučati – Zakopčavati

Запучити/Zapučiti – Zakopčati 

Запуштити се/Zapuštiti se – Zapostaviti se, ne voditi računa o sebi

Зарок/Zarok – Opklada 

Зарубан/Zaruban – Priprost a fizički zdrav covjek

Засијевати/Zasijevati – Označava kišu s vjetrom, kad vjetar unosi kišu i pod nadkrivene površine

Заскакати/Zaskakati – Zatijecati, napadati s ledja, opkoliti  

Заслачити/Zaslačiti – Zasladiti, ošećeriti 

Засобице/Zasobice – Jedan za drugim, posebno

Засобке/Zasobke – Uzastopno

Затијецати/Zatijecati – Presresti, prepadati

Затоп/Zatop – Iznutrice sačuvane u loju, služe za smočenje branja ili zelja 

Зауминути/Zauminuti – Zaobići, mimoići

Зафастати/Zafastati - Isprljati, isflekati

Зачепркати/Začeprkati - Zakopati, zagrebsti 

Зашкомрчити/Zaškomrčiti – Duboko zaspati, hrkati

Званици/Zvanici - Pozvani gosti

Звâти/Zvâti – Pozvani, zvani

Звек/Zvek – Bruka

Звештити/Zveštiti - Udariti, ošamariti

Звизга/Zvizga – Zvižduk, zviždukanje

Звизна/Zvizna – Krupna, otresita djevojka 

Звијерати/Zvijerati – Rastrojeno, radoznalo gledati („On zvijeri okolo“, „Gleda ka iz tudje glave“) 

Звијерац/Zvijerac – Vuk (Canis lupus)

Звијук/Zvijuk – 1. Zvižduk

                                 2. Vesela osoba,

Звијукати/Zvijukati – Zviždati

Звијукоша/Zvijukoša – Djevojka koja voli izlaske, vesela djevojka 

Звицер/Zvicer – Brz, vješt, okretan čovjek 

Звонар/Zvonar -Ovan koji nosi zvono, predvodnik

Звонич/Zvonič – Biljka koja se suva koristi za smudjenje prasadi. Smudež.

Зврст/Zvrst – Vrsta prozirnog, staklastog minerala–kamena (quartz), upotrebljava se za pravljenje crijepnji

Зврчка/Zvrčka - Značka, paljaska 

Збређа/Zbredja – Bremenita (kobila)

Згонадија/Zgonadija – Dječurlija, pestokupljavina

Зготовити/Zgotoviti - Skuvati, spremati hranu

Зграда/Zgrada – Bašta, vrt

Згрчен/Zgrčen - Zgučen, zaostao u razvoju

Згрчити се/Zgrčiti se – Šćućuriti se, zgučiti se, zaostati rastom

Згучити се/Zgučiti se – Šćućuriti se, zgrčiti se 

Здиња/Zdinja – Ruševina, razvalina, kućište,bečalina

Здипити/Zdipiti - Ukrasti

Здравица/Zdravica – Iznošenje flaše pića svatovima u prolazu

Здрћа/Zdrća – Sitno neprohodno rastinje 

Зларад/Zlarad – Zlonamjerno, zlobno

Злоитро/Zloitro – Nepouzdan, bolešljiv, nikakav čovjek (Zloitro materino)

Злопитан/Zlopitan – Vidi galjuv 

Злоран/Zloran – Zlopitan, probirljiv u hrani 

Злоталишан/Zlotališan – Nesrećan

Зебсти/Zebsti - 1. Prehladiti se, osjećati hladnoću

                           2. Plašiti se ("... a ja zebem od mnogo mišljenja....")  

Зекаст/Zekast – Siv 

Зелено (воће)/Zeleno (voće) - Nezrelo (voće) 

Зенсо/Zenso – Imenjak

Зепе/Zepe – Papuče

Зера, зерица/Zera, zerica – Malo, mrvica 

Зивнути, зимнути/Zivnuti, zimnuti – Pozvati, zovnuti

Зимача/Zimača – Vrsta smokve

Зимоморан/Zimomoran - Osjetljiv na hladnoću

Зипа/Zipa - Kamenčina, oveći kamen

Зларад/Zlarad – Zlonamjerno, namjerno

Златни поп/Zlatni pop – Tvrdokrilac (Cetonia aurata)

Зловољан/Zlovoljan - Neraspoložen, zamišljen

Злокобан/Zlokoban - Zao, podmukao

Злотвор/Zlotvor – Neprijatelj

Змичалина/Zmičalina - Ljigavac, jadov, zloitro

Змичац/Zmičac – Čir na oku 

Знавати/Znavati – Znati 

Знавен/Znaven – Školovan, naučen, upoznat

Зôран/Zôran – Silan, pun sebe

Зорити се/Zoriti se - Faliti se, napadno se ponositi

Зрнад/Zrnad - Zrnje, zrnevlje

Зрнобојина/Zrnobojina - Mjesto gdje udari metak, rupa od metka

Зункаљ/Zunkalj – Bumbar (Bombinae)

 


И/I

 

Игда/Igda – Ikada

Изагнати/Izagnati – Istjerati

Изагонити/Izagoniti - Istjerivati

Изаждени/Izaždeni - Istjeraj

Изажденути/Izaždenuti – Istjerati, otjerati

Изазимити/Izazimiti – Prezimiti (Upotrebljava se prvenstveno za stoku)

Изазубати/Izazubati – Izgristi

Изастрапати/Izastrapati– Isprskati 

Изашакати/Izašakati - Išamarati 

Избечити/Izbečiti – Izbuljiti, razgoračiti oči 

Избити/Izbiti – Istući 

Избљувати /Izbljuvati - Ispovraćati 

Извентавати, извентати/Izventavati, izventati – Izmišljati, fantazirati

Излизак/Izlizak – Izlizani dio, komad nečega

Извинути/Izvinuti – Uganuti

Избањати се/Izbanjati se – Iskupati se, okupati se

Избирикати се/Izbirikati se – Izvježbati se, naučiti se

Избуљити се/Izbuljiti se – Raširiti oči u čudu

Извоштигати/Izvoštigati – Istući (dijete)

Изгребучано/Izgrebučano – Izgrebeno, oštećeno grebanjem

Изгурак/Izgurak – Najmladje dijete (šaljivo) 

Изгустирати/Izgustirati – Izgubiti interesovanje u nešto, biti zasićen s nečim/nekim 

Изгуб/Izgub – Gubitak, šteta

Издрвити/Izdrviti - Prebiti, istući 

Издрпан/Izdrpan – Poderan, izgreben, „vas u komate“  

Издуперати/Izduperati – Izdržati

Издурати/Izdurati - Izdržati

Изјести/Izjesti – Pojesti

Изијешан/Iziješan – Slatkoran, ko voli dobro da pojede

Изисти, изиди/Izisti, izidi – Izaći, izadji

Изјаловити се/Izjaloviti se - Izgubiti plod, jagnje, jare, tele (pobaciti)

Изланути се/Izlanuti se – Reći nešto nepromišljeno, odati tajnu

Излемати, лемати/Izlemati, lemati – Istući, tući  

Излињати/Izlinjati - Nestati, ispariti

Изљускати/Izljuskati – Istući, išamarati

Испрошијевати/Isprošijevati- Izbušiti 

Измамити/Izmamiti - Isprositi, ispitati, izvući  

Измашкаран/Izmaškaran – Izmrčen, omrčen 

Измрчити/Izmrčiti - Isprljati, ocrniti, isflekati

Изништати/Izništati – Nestati, uništiti

Изфишекати/Izfišekati – Višekratno obljubiti

Ије/Ije – Jede

Ијед/Ijed - Ljutnja

Иједак/Ijedak – Ljut

Икни/Ikni – Malecni, mali

Иљадити се/Iljaditi se – Razmnožavati se

Иљо!/Iljo! – Uzvik prilikom tjeranja govedi

Имбрик/Imbrik – Metalna posuda (obično za kafu)

Именцовати/Imencovati – Spominjati, navesti

Имуће/Imuće – Imanje

Инканат/Inkanat – Javna dražba, licitacija

Инокосан/Inokosan – Sâm, koji nema nikoga

Инокоштина/Inokoština – Samoća, usamljenost  

Интопати/Intopati – Sresti, naići

Интрада/Intrada – Prihod, žetva, berba

Интрати/Intrati – Susresti, naći se

Исекати/Isekati – Isprazniti vodu iz bačve, badnja ili barke

Искати/Iskati – Tražiti, pitati

Ископањак/Iskopanjak – Čovjek koji nema mušukog nasljedstva, fig. vrlo škrt ili asocijalan čovjek

Искрочити/Iskročiti - Iskoračiti

Искрпити/Iskrpiti – Prebiti, istući 

Искуби/Iskubi – Isčupaj

Искусти/Iskusti – Isčupati  

Испанути/Ispanuti - Ispasti  

Испилити/Ispiliti – Nastati, stvoriti se, razviti se 

Исписник/Ispisnik – Vrsnik, istogodišnjak 

Испичкарати/Ispičkarati - Ispsovati 

Исплâкати/Isplâkati - Isprati, omutnuti 

Исплесати/Isplesati – Izmasirati gaženjem po ledjima (Uvijek to rade djeca babama ili djedovima) 

Испрепадати/Isprepadati – Plašiti, preplašiti  

Испригати/Isprigati – Ispržiti

Испркати/Isprkati - Isčačkati, izvaditi

Истијештити/Istiještiti - Iscijediti

Истражити (се)/Istražiti (se) - Istrebiti (se), iskopati se

Истранчити се/Istrančiti se – Iskopati se, istražiti se, izroditi se, izumrijeti

Истулити/Istuliti - Ugasiti 

Истумезати/Istumezati – Prebiti, istući 

Исћурети/Isćureti - Izvjetriti, iznistati 

Исфетати/Isfetati - Izrezati u tanke fete

Исцикотати/Iscikotati – Ispucati (koristi se prvenstveno za gradjevine, zidove i sl.)

Ичер/Ičer – Jučer

Ишемпијати/Išempijati – Izludjeti, dezvijati se, omatufiti (“On je išempijao – On je omatufio”)

Ишно/Išno – Malčice, pomalo 

Иштући/Ištući - Tražeći 

Ишћућати/Išćućati – Omatufiti, dementirati

Ишчашити/Iščašiti – Uganuti, izviniti (zglob) 

 

 

 

J/J

 

Јабитић/Jabitić – Jaknica, košulijca, fanjelica

Јагма/Jagma - Otimačina
Јагмити се/Jagmiti se – Grabiti se oko nečega

Јажа/Jaža - Mala akumulacija vode prije mlina/vodenice, jezerce 

Јазбац/Jazbac – Jazavac  

Jајина/Jajina – Sova (Strigiformes)

Јàка/Jàka – Sila, snaga

Јакетун/Jaketun – Kaput, sako

Јакошњак/Jakošnjak – Djavo

Јалова/Jalova – Neplodna, sterilna 

Јамав/Jamav – Nezajažljiv  

Јанкић/Jankić – 1.Crvendać (Erithacus rubecula)

                                   2. Kravata, mašna

Јаокати/Jaokati - Glasno plakati, naricati, ridati ("Plače da mu jaoh, jaoh dostiže")

Јаокнути/Jaoknuti - Zajaukati, zakukati

Јапанер/Japaner – Veća kolica na dva točka za prevoz gradjevinskog materijala

Јапракоша/Japrakoša - Ženturača, busoka  

Јарина/Jarina – Jagnjeća vuna (prvo šišanje)

Јарица/Jarica – Žensko jare, žensko mladunče od koze

Јарчић/Jarčić – Mali jarac, muško mladunče od koze

Јâтка/Jâtka – Napaćena majka, vajka

Јаторнији/Jatorniji – Jači, snažniji

Јачица /Jačica - Sila, snaga, većina, poveći broj ljudi

Јаштерица/Jašterica – Čir na jeziku (rezultat ogovaranja)

Једанак/Jedanak – Istovremeno

Једногрлице/Jednogrlice – Složno, zajednički (kao da svi govore iz jednog grla)

Једноумац/Jednoumac – Tvrdoglav, isključiv čovjek 

Јеђа/Jedja – Hrana

Језиковати/Jezikovati – Puno pričati

Језикоша/Jezikoša – Pričljiva žena ("Jedna glava a devet jezika")

Јектика, јефтика/Jektika, jeftika – Tuberkuloza, sušica

Јелечкиње–Барјачкиње/Jelečkinje–Barjačkinje – Dječja igra u kojoj jedno dijete iz zaleta pokušava da grdima probije niz, to jest „lanac“, koji su napravila druga djeca držeći se za ruke  

Јемац/Jemac – Garant, žirant (Ja ti jemac - Ja ti garantujem, ja sam ti garant)

Јемјеш/Jemješ – Raonik

Јењавати/Jenjavati – Oslabiti, prolaziti

Јестиво/Jestivo – Jelo, hrana

Јетрва/Jetrva – Djeverova supruga

Јефтика/Jeftika – Tuberkuloza

Јецати/Jecati - Mucati, zamuckivati

Јечи/Ječi – Ljući (od glagola naljutiti se) 

Јопет/Jopet – Opet

Јоцати/Jocati - Ljuljati 

Јужина/Južina – Teško, toplije, depresivno vrijeme

Јунећак/Junećak – Torba koja se stavi teletu na usta da ne bi moglo da sisa mlijeko 

 

 

К/K

 

Кабруч/Kabruč – Krovna greda na koju se naslanja šljeme

Кадар/Kadar – Sposoban, spreman, kapac

Кадена/Kadena – 1. Ogrlica, lančić

                                     2. Lanac za džepni sat

Кадикад/Kadikad – Ponekad, po koji put

Кажевати/Kaževati – Kazivati

Казма/Kazma – Krampa

Кајин/Kajin – Umivaonik, lavor

Какаризати/Kakarizati – Kvocati (Kokoška kakariže) fig. Puno ili glasno pričati 

Каламида/Kalamida – Emajl

Каламрака/Kalamraka – Gusti mrak

Калати/Kalati – Prestati, smanjiti

Калаисат/Kalaisat – Letovanjem krpiti metalne posude

Калиж/Kaliž – Bruka

Калта/Kalta - Malter

Калужа/Kaluža – Dio obora u kom se slijeva žitki dio gnoja, kaljuga

Калцете/Kalcete – Čarape (vidi bičve)

Кам/Kam – Kamen

Камамиљ/Kamamilj – Kamilica (Matricaria recutita) 

Камбрик/Kambrik - Vrsta materijala  

Кáмен/Kámen - Slab, loš 

Ками/Kami - Ništa, bijedno

Камичак/Kamičak – Kamenčić

Кампуњерица, кампуњера/Kampunjerica, kampunjera - Ćumez, neugledna, mala prostorija

Канђурити/Kandjuriti – Čerečiti, kasapiti 

Кантар/Kantar – Pijačna vaga

Кантула/Kantula – Drvena slavina na bačvi

Канћети/Kanćeti - Uzdisati

Камара/Kamara – Spavaća soba

Каменица/Kamenica – 1. Udublenje u kamenu u obliku lavora

                                         2. Kamena sud, posuda

Канаваца/Kanavaca – Kuhinjska krpa

Каноћал/Kanoćal – Dvogled

Кантинела/Kantinela – Letva

Кантун/Kantun – 1. Ugao

                                     2. Ćošak ulice

                                     3. Ćošak hleba

Кантуњача/Kantunjača - Četvorougaona/četvokantunasta flaša

(“Iz bočice kantunjače daj, daj da pijemo

A rakije lozovače daj, daj, da pijemo …..”) 

Канути/Kanuti - Nasuti, sipati (ali vrlo malo, dodati kap),

Кàпа/Kàpa - Zaobljeni planinski vrh

Капара/Kapara – Predujam

Капац (бити капац)/Kapac (biti kapac) – Biti spreman da nešto uradi, biti u stanju

Капитати/Kapitati – Doći, stići

Капља/Kaplja - Kap

Капот/Kapot - Jaketun, sako    

Каприц/Kapric – Inat

Капсуља/Kapsulja – 1. Kapisla

                                          2. Vrsta pakovanja za ljekove (pilula) 

Капуља/Kapulja - Kapuljača, kapuljica 

Кâрати се, покâрати се/Kârati se, pokârati se – Svadjati se, posvadjati se

Карамрака/Karamraka - Gusti mrak

Кареж/Karež - Svadja

Карика/Karika As u igri karata

Кâрта/Kârta – Papir

Каца/Kaca - Vrst manje bačve, manji badanj 

Кацавида/Kacavida – Šarafciger, odvijač

Кастрадина/Kastradina – Suvo bravlje meso

Каријега/Karijega – Stolica

Каривола/Karivola – Kolica sa jednim točkom za prenošenje tereta

Каритат/Karitat – Sahrana

Кароца/Karoca – Kočija za prevoz putnika i robe

Картица/Kartica – Cigaretpapir

Касарма/Kasarma – Kasarna

Кастиг/Kastig – Sramota, bruka 

Каћун/Kaćun - Vrsta cvijeća, orhideja 

Кафена/Kafena – Braon (boja)

Качица/Kačica – 1. Kutlača, varjača, vidi goružda

                               2. Zidarska mistrija

Кашета/Kašeta – Sanduk

Кашун/Kašun – Drveni sanduk, baun

Кварат/Kvarat – Četvrtina kilograma ili litre

Кварточ/Kvartoč – Metalna posuda za piće cca. 0.25 l.

Кватрити/Kvatriti – Dugo ostati na jednom mjestu, dosadjivati se poduže sjedjeti 

Квечати/Kvečati – Cvileti, plakati

Квикнути/Kviknuti – Zaskičati

Квичати/Kvičati - Skičati

Квинтал/Kvintal – Mjera za težinu (100 kg).

Квркнути/Kvrknuti - Dati glasa od sebe

Кврчати/Kvrčati – Vrištati

Кешњати/Kešnjati – Plakati (obično se odnosi na dječji plač)

Киван/Kivan - Ljut, ogorčen

Кикирез/Kikirez – Vrsta vrlo malog pijetla

Кимак/Kimak – Stjenica (Cimex lectularius)

Кић!/Kić! - Uzvik prilikom tjeranja koza

Кичељив/Kičeljiv – Naprasan, nervozan, nepredvidiv

Kлак/Klak – Kreč

Клаоница/Klaonica - Klanica

Клапити, oклапити/Klapiti, oklapiti – Opeći jezik vrućom ili paprenom hranom (To klapi, to me oklapi)

Клачина/Klačina - Krečana

Клачинар/Klačinar – Podzidano udubljenje za gašenje klaka/kreča

Клепити/Klepiti – 1. Stajati u mjestu, dosadjivati se (Dugo e) “Klepim odje evo dvije ure, ka magare na sijavicu”

                                    2. Udariti

Клобук/Klobuk – Šešir

Кломпав/Klompav – Velikih ušiju 

Клопаст/Klopast – Velikih ušiju 

Кљаст/Kljast – Sakat, invalidan

Кљусати/Kljusati – Hodati lagano, malo pognuto

Кмечати/Kmečati - Cviljeti, plakati 

Књезити се, раскњезити се/Knjeziti se, rasknjeziti se – Rasplakati se, bebiti se 

Кобилица/Kobilica – Mali drveni dio koji služi za zatezanje struna na guslama 

Кого/Kogo – Kuvar 

Којевитезати/Kojevitezati – Vikati za pomoć, vrištati, grajati 

Кокот/Kokot – Pijetao  

Кокотити се, ускокотити се/Kokotiti se, uskokotiti se – Praviti se većim, naglo ojačati, šepuriti se  

Кокотић/Kokotić – Dio šipka koji je sa dvije strane pun zrnevlja

Кола/Kola – Ljepilo

Коларин/Kolarin – Okovratnik

Колеж/Kolež – Plač, kuknjava

Колициња/Kolicinja – Koliko njih (osoba)

Количак/Količak – Koliki

Коло/Kolo – Točak

Колобран/Kolobran - Niža ograda pored auto puta

Комат/Komat – 1. Komad

                                 2. Dio

                                 3. Puno, dugo, veliko

(Komat puta – dug put,

komat žene-silna, privlačna žena,

stojalo je to komat tako - to je dugo trajalo)

Комин/Komin – Dimnjak 

Комодина/Komodina – Veliki prostor gdje se čovjek slobodno i prijatno osjeća 

Комоcтре/Komostre – Verige

Комушина/Komušina - Suvi listovi kukuruza, šužbine

Конат/Konat – Račun

Контати/Kontati – Računati, presabirati

Коњаст/Konjast - Arogantan, odbojan

Копа/Kopa – Stog sijena

Копорати/Koporati – Pomjerati se

Козолац/Kozolac – Biljka, hrana za svinje (Arum maculatum)

Копорнути (се)/Kopornuti (se) – Pomjeriti se, mrdati 

Коракнути/Koraknuti -Iskoračati 

Кораћ/Korać –Čekić

Коризма/Korizma – Časne posti

Корниж/Korniž – Ivica puta

Корубање/Korubanje – Odvajanje zrnevlja kukuruza

Косијер/Kosijer – Sječivo polukružnog oblika za krašćenje sitnog rastinja 

Космуран/Kosmuran – Čovjek duge kose 

Космурина/Kosmurina – Duga, neočešljana/nesredjena kosa 

Костањ/Kostanj – Kesten

Костријет/Kostrijet – Kozja dlaka

Кôт/Kôt – Nakot

Котац/Kotac – Ogradjen prostor za jagnjad/jarad u oboru ili konobi

Котла/Kotla – Poprečna daska koja spaja ralicu sa vojnicom na ralu

Кошкати се/Koškati se – Svadjati se, poriječati se (manja svadja)

Коћета/Koćeta – Krevet

Корута/Koruta – Žalost

Когулица/Kogulica – Posuda za kuvanje kafe, džezva

Кожле/Kožle - Jare

Колајна/Kolajna - Lanac, ogrlica

Колан/Kolan – Ogrlica, lanac

Колур/Kolur – Boja

Коломат/Kolomat – Uzvišena kamena ograda pored puta

Кољужбицa/Koljužbica – Opna, pokožica od zrna groždja

Комар/Komar – Komarac

Комбинет/Kombinet – Dio donjeg ženskog rublja,

kombinezon

Комендија/Komendija – Šala, komedija

Комендијати/Komendijati – Šaliti se

Комишијуни/Komišijuni - Konvulzije, grčenje mšića   

Комов/Komov – Niska kredenca/dresoar

Комодати се/Komodati se – Smjestiti se, sjesti

Комодан/Komodan – Udoban

Комодина/Komodina - Udobnost, sredjenost (sredjen prostor) 

Компрометити/Komprometiti – Ogovarati, ćaskati,

Конавал, Конавли/Konaval, Konavli – Kanal, Kanali

Конат/Konat - Račun

Коната/Konata – 1. Metalna posuda za vodu ili vino (vidi kvartoč)

                                     2. Mjera za tečnost (1,5 l.)

Кондут/Kondut – Zahod, WC

Коноба/Konoba – Prostorija za zatvaranje stoke u prizemlju kuće, ostava, magazin

Контен/Konten – Zadovoljan, voljan

Контрат/Kontrat - Ugovor ("Radi na kontrat")

Контровозити/Kontrovoziti – Ogovarati, ćaskati

Конча/Konča – Začin, način spremanja jela

Копиште/Kopište – Visoka drvena greda oko koje se slaže sijeno, stožer

Корам/Koram – Djon na opancima (“Opanci na korame”)

Корбетун/Korbetun – Jorgan 

Корда/Korda – Opruga u časovniku

Корниж/Korniž – Ivičnjak

Корубати/Korubati - Odvajati  zrnevlje kukuruza od klipa

Котар/Kotar – Od šiblja ispletena kašeta, služi za prenos groždja ili gnoja

Котла/Kotla - Dio drvenog rala

Котолач/Kotolač – Krug napravljen od krpe ili ručnika koji se stavi na glavu da bi se lakše nosio teret. (Obično voda u siću), zmija u kotolač–zmija spremna za napad

Котробан/Kotroban – Rezani duvan, škija

Котула/Kotula – Suknja

Кочањ/Kočanj – Stabljika raštana ili glavatoga zelja, struk

Кочити се/Kočiti se - Praviti se, predstavljati se većim  

Кочоперити се/Kočoperiti se - Izuzetno arogantno se ponašati

Кошћела/Košćela – Mediteransko stablo

Крадовно/Kradovno-Ukradeno

Крадун/Kradun - Lopov

Крај/Kraj – Pored,kod,do („Prošao sam kraj njega“, „Sjedio sam kraj njega“, „Bio sam kraj komšija“)

Кракати/Krakati – Koračati

Краташан/Kratašan – Kratki, kraći

Крвомутница/Krvomutnica – Smutljiva žena

Крга/Krga - Lobanja 

Кргати/Krgati - Kašljati 

Креденца/Kredenca – Ormar

Крèм/Krèm – Kremen

Кременица/Kremenica - Vrsta zemlje puna manjih kamenčića, pržine, prilikom obrade metalnim orudjem iskri

Крепалина/Krepalina – 1.Crknut brav, govedo

                                                  2.Vidi preskubov

Кресалица/Kresalica – Upaljač

Кресиво/Kresivo - Upaljač, šibice

Кривања/Krivanja – Pretjerani plač, kuknjava

Кривати (се)/Krivati (se) – 1. Hramati (On kriva na jednu nogu)

                                                2. Osjećati se oštećen (Kriva mu se na dio što je dobio)  

Кривити (се) /Kriviti (se) – 1. Plakati, bebiti se, pretjerano plakati

                                                2. Nositi neravnomjerno rasporedjen teret (kоnj/magarac krivi)

Криво течење/Krivo tečenje – Nepravedno ostvarena dobit 

Криворепасто/Krivorepasto - Neskladno, nesredjeno, neuredjno, haotično 

Кријанца/Krijanca – Stid, sramota (Nemati krijance – nemati obzira, ne zastidjeti se)

Кријући/Krijući - Kradimice

Кричка/Krička – Kriška  

Кркебаке/Krkebake – Nositi dijete na ledjima

Кркна/Krkna – Snažna, velika žena

Крљати/Krljati – 1. Dugo bolovati

                               2. Grubo igrati fudbal, saplitati i udarati prilikom igre 

Крме/Krme – Svinja 

Крметина/Krmetina – Svinjsko meso

Крнтија/Krntija - Stari, neugledni automobil ili mašina

Крњатак, Крњаци/Krnjatak, Krnjaci – Slomljen, okrnjen zub, loši zubi

Крок, крока/Krok, kroka - Korak, koraka

Кропиља/Kropilja – Vidi strapadura

Крочити/Kročiti – Koraknuti

Крошња/Krošnja – Pletena košara za hleb

Крпачић/Krpačić – Rasad luka, male glavice luka

Крпити се/Krpiti se – Tući se 

Крста/Krsta - Boja u kartama, tref, baštuni

Крстац/Krstac - Prevoj na planinskom vrhu

Крсти/Krsti – Zadnji dio samara

Кртола/Krtola – Krompir (Solanum tuberosum)

Крув/Kruv - Hleb 

Круг/Krug – Kotur (sira) 

Кружак/Kružak - Okrugli drveni podmetac za hleb i na kom se isto oblikuje tijesto za kolac s crijepnje 

Кршељ/Kršelj – Krpelj (Ixodes ricinus

Куверта/Kuverta – Koverat 

Kуветнији/Kuvetniji – Jatorniji, bolji 

Кудијен/Kudijen – Kuda

Куђ/Kudj – Kuda

Куђеља/Kudjelja – Poduža, ukrašena daska na koju se vezuje vuna prilikom predenja

Кужаљ/Kužalj – Proliv, dijareja, mlaz

Кужина/Kužina – Kuhinja

Кујто на!/Kujto na! – Uzvik prilikom tjeranja psa

Куке/Kuke – 1. Vrsta divlje šparoge (Asparagus officinalis)

                           2. Vrsta igle za pletenje

Кукумар/Kukumar – 1. Krastavac

                                            2. Vrsta smokve

Кукуњеж/Kukunjež – Vrsta narodnog plesa i muzike

Кулијерити/Kulijeriti – Muvati se okolo, lutati, šetati

Куљ/Kulj – Ublić  

Куља/Kulja – Drob, stomak

Кумашин/Kumašin – Kum

Кумити/Kumiti – Preklinjati, moliti

Кумпанија/Kumpanija – Društvo, družina (Koristi se uvijek negativno- loše društvo)

Кумпар/Kumpar – Kum

Кунета/Kuneta – Jarak

Кунијер/Kunijer – Zec 

Куњати/Kunjati - Drijemati

Купа, купица/Kupa, kupica – 1. Rakijska čaša

                                                    2. Boja u kartama, herc

Купити приглушке/Kupiti prigluške – Prisluškivati (uvijek u

negativnom smislu)

Куражан/Kuražan – Hrabar

Куриозан/Kuriozan - Radoznao

Куријожност/Kurijožnost - Pretjerana radoznalost

Куробецати/Kurobecati – Zanovetati, ništa ne raditi, dangubiti

Курофистиле/Kurofistile - Mangup, galijot

Кутарати/Kutarati – Vardati, prebirati, "muvati se okolo", "krasti Bogu dane" 

Кутоварати/Kutovarati – Kotrljati

Кус/Kus – Košet (obično govedji)

Кус, Кусаст/Kus, Kusast – Bezrep

Кусерба/Kuserba – Paradajz pire

Кућара, кућарица/Kućara, kućarica – Kućica

Кућић/Kućić - Izdanak dobre porodice (dobre kuće),

pripadnik dobre familije/bratstva, odžaković

Кућиште/Kućište - Ruševina kuće

Кућница/Kućnica – Vrijedna, radna žena

Kуфин/Kufin – Granica

Кучак/Kučak– Pas (Canis lupus familiaris)

Кучине/Kučine – Neočešljani komad vune 

Кучка/Kučka – Ženka psa, biza 

Кушељ/Kušelj – Kosijer sa kratkim držalom

Кушин/Kušin – Jastuk

Кушумати се/Kušumati se – Krčkati se (Objed se kušuma)

 

 

Л/L

 

Лабрњати/Labrnjati – Mnogo pričati

Лабрња/Labrnja – Velika usta

Лагум/Lagum – Mina

Лагумати/Lagumati – Minirati

Лаз, лазина/Laz, lazina – Prokrčeni dio šume

Лакрдија/Lakrdija – Sprdnja, podruga

Лама/Lama – Kanta, pleh

Ламица/Lamica – Kantica

Лампадина/Lampadina – Ručna svjetiljka

Лампати/Lampati – Sijevati

Лaник/Lanik – Lani

Лапавица/Lapavica – Jaka kiša 

Ландрати/Landrati – Skitati se, muvati se

Ланути/Lanuti - Reći nešti neumjesno

Лапис/Lapis – Olovka

Ларма/Larma – Vika, buka, galama

Лармати/Larmati – Galamiti

Ластавице/Lastavice – Kosi zidovi na čelu i začelju kuće na dvije vode

Ластва/Lastva – Pitomo, rodno mjesto, dobar pašnjak

Лата/Lata – 1. Kanta, pleh

                      2. Mjera za težinu (15 kg.)

Лацман/Lacman – Naziv za previše ugladjenog čovjeka, stranac

Лачити/Lačiti – Poravnati izoranu površinu

Лаштика/Laštika - Lastiš  

Левор/Levor – Revolver

Лебник/Lebnik - Onaj ko zaradjuje hleb, uvijek se upotrebljava ironično, neko ko nije nizašto, loser

Легало/Legalo – Mjesto za odmor kokošaka

Ледено/Ledeno – Hladno

Ледина/Ledina – Livada

Леђаница/Ledjanica – Vrsta stočne bolijesti

Леђати/Ledjati – Oboljeti od ledjanice

Лежогајан/Ležogajan – Lijen, spor, talagajan 

Лезилебовић/Lezilebović – Lijena osoba

Лембо/Lembo – Oblačno/mračno nebo 

Ленка/Lenka – Žica za sušenje robe

Ленцун/Lencun – Čaršav

Лентрати/Lentrati – Fotografisati

Леперица/Leperica – Noćna leptirica 

Лепетнути/Lepetnuti - Odskočiti, odbaciti, gurnuti 

Летрика/Letrika – Elektrika

Лешати/Lešati - Skuvati 

Лешо/Lešo – Skuvan

Либела/Libela – Sprava za odredjivanje horizontale i vertikale, vaservaga

Либерати се/Liberati se – Osloboditi se nečega ili nekoga (“Bože, liberaj me od toga/njega”)

Либеро/Libero – Oslobodjen obaveza ili problema (“Libero sam od toga”)

Либити се/Libiti se – Dvoumit se, nećkati se

Лизијеран/Lizijeran – Preosjetljiv, lomljiv (“Lizijeran ka gola demidžana”)

Лијегати/Lijegati – Leći, ići spavati (Oćemo li lijegati)

Лијепа/Lijepa – Kuna zlatica

Лијетњак/Lijetnjak – Grkljan

Ликадина/Likadina – Završna glatka površina betonskog poda

Лимица/Limica – Turpija za oštrenje

Лињати/Linjati – Iščezavati, nestajati, propadati

Лисија/Lisija – Cijedj (Voda u koju je potopljen pepeo)

Лисичина/Lisičina – Vrsta groždja

Листа/Lista – Uži dio pravougaonih kuća, “čelo” kuće

Лит/Lit - Litica, stijena

Литросити се/Litrositi se – Osloboditi se nekoga ili nečega

Лиша/Liša - Karta bez vrednosti (u kartanju) 

Лиши/Liši – Osim

Лишњак/Lišnjak – Naslagane posječene grane sa lišćem koje se koriste zimi kao hrana za stoku. (Dubovina, cerovina i jasenovina)

Лишо/Lišo – Glatko, proći bez posljedica 

Ловник/Lovnik - Lovac

Лозада/Lozada - Vinograd

Лозањи/Lozanji – Široka domaća pašta obično kuvana u mlijeku (“Lozanji u mlijeko”)

Лозањик/Lozanjik – Valjak za valjanje tijesta, oklagija

Локотанац/Lokotanac - Kamen s kojim se završava gradnja medje ili zida. Završni kamen koji tačno odgovara prostoru gdje se postavlja.

Ломина/Lomina – Neprohodno grmlje, grm kupine, zdrća

Лонга/Longa – Svinjska pečenica

Лопатица/Lopatica – Plećka  

Лопижа/Lopiža – Bezvrijedna zdjela, šerpa

Лоћика/Loćika – Meka zelena salata (Lactuca)

Лоћикаст/Loćikast – Bolešljiv, osjetljiv, osjetljivog zdravlja

Лофта/Lofta – Lopta

Лубина/Lubina – Bravlje grudi i potrbušina

Лумбрела/Lumbrela – Kišobran

Лугар/Lugar – Šumar

Лупеж/Lupež – Lopov

Лупештина/Lupeština – Kradja

Лутав/Lutav – Priglup

Лучити се/Lučiti se - Odvajati se 

Љ/Lj

 

Љепореk/Ljeporek - Ko lijepo govori o drugima (upotrebljava se uvijek ironično)

Љепушан/Ljepušan – Ljepotan, lijepa osoba

Љепушкаст, љепушаст/Ljepuškast, ljepušast - Lijep

Љеса/Ljesa – 1. Od pruća opletena vrata na oboru ili bilo kakvoj vrsti                               ograde.

                        2. Prućem opletena četvrtasta površina za lačenje                                         izorane zemlje. Bràna.

Љесица/Ljesica – Gornji strana stopala

Љубаван, љубавна/Ljubavan, ljubavna – Vrlo socijalana osoba, ko mnogo drži do socijalnih i familijarnih kontakata

Љужбине/Ljužbine – Suvi listovi oko kukuruznog klipa. Služe kao stočna hrana i za punjenje slamnice.

Љужбати/Ljužbati – Odvajati klipove kukuruza od ljužbine

Љућавина/Ljućavina – Kiselina u stomaku, žgaravica
Љуцковина/Ljuckovina – Čojstvo 

Љуштити/Ljuštiti – Udariti šakom po obrazu, zalijepiti

 

 

М/M

 

Мавен/Maven – Plave boje

Магиња/Maginja – Šumsko voće, plod Planike (Arbutus unedo). Baza za pravljenje čuvene Grbaljske rakije “ Maginjače”.

Маглуштина/Magluština - Magla

Мађупац/Madjupac – Mangup, momak, momčić

Мазгалица/Mazgalica – Mali otvor u zidu, manji od panjege.

Маинати се/Mainati se – Ukloniti se

Маја/Maja – Majica, T-shirt  

Макаруле/Makarule - Makarone 

Макина/Makina – Mlin/presa za masline

Малацан/Malacan – Niskog rasta

Маљуга/Maljuga – Vrlo tvrdoglava osoba

Мамине/Mamine - Kupine 

Мамипара/Mamipara – Bezvrijedna stvar lijepo izgleda

Манит/Manit – Lud

Манитац/Manitac - Ludak

Мановалити/Manovaliti – Pomagati u jednostavnijim gradjevinskim poslovima 

Мантавица/Mantavica – Vrtoglavica 

Мантати/Mantati – Imati vrtoglavicu ("Manta mi se u glavu")

Мањкати/Manjkati – Nedostajati, faliti

Мастика/Mastika – Sok od groždja prilikom vrenja, šira 

Марангун/Marangun – Stolar 

Марач/Marač – Mart

Маслинада/Maslinada - Dubrava maslina

Мастиљава оловка/Mastiljava olovka - Tinteljava olovka, grafitna olovka čiji ovlaženi trag postane plav

Маћа/Maća – Mrlja, bolest, bolijest vinove loze

Мац/Mac – Špil karata

Маца, мацола/Maca, macola – Manji malj

Мацати, помацати/Macati, pomacati – Umakati hleb u supu ili toć 

Мача/Mača – Boja u kartama, pik, špade  

Мачкино грожђе/Mačkino groždje – Bodljikav grm (Prunus spinosa)

Мачињак/Mačinjak - Mačji izmet

Машице/Mašice – Kliješta za hvatanje žara

Машкара/Maškara – Maskirana osoba

Међа/Medja - Kamena podzida, kameni zid

Међудница, међудневица/Medjudnica, medjudnevica - Period izmedju Malog i Velikog Gospodjindana (Male i Velike Gospojine)

Меки пријелаз/Meki prijelaz – Osoba koja pruža najmanji otpor (Svaki trči na meki prijelaz)

Мекла/Mekla - Metla

Мекопутаст/Mekoputast – Slab, mekih papaka 

Менато/Menato – Ubudjano, pokvareno

Менцовати/Mencovati – Spominjati, imenovati

Мергин/Mergin – Granica izmedju dvije zemljišne parcele

Метиљав/Metiljav -Bolešljiv 

Метнути/Metnuti – Staviti

Мећавица/Mećavica – Ožica za miješanje kaše  

Мећати/Mećati – Stavljati

Мечити (грожђе)/Mečiti (groždje) – Praviti vino, cijediti groždje 

Мештар/Meštar – Dobar zanatlija

Миждалина/Miždalina - Predio pun vlage, zemljište gdje stalno ima vode ali bez jačih izvora

Мижди/Miždi – Curi (voda)

Мизерија/Mizerija – Bijeda, nevolja

Мизерно/Mizerno – Bijedno, nikakvo

Мимо/Mimo –  1. Više od (mimo drugoga čovjeka)

                           2. Pored (Proći mimo njega - Proći pored njega)

Минавати/Minavati - Prolaziti

Минути/Minuti - Proći, zaći 

Миљар/Miljar - Mjera za težinu (30 bagaša, 450kg)

Миљушкати се/Miljuškati se – Milovati se, maziti se, grliti se

Мнозиња/Mnozinja – Puno osoba, vidi: dostinja

Миритати/Miritati – Zaslužiti

Мистио, Мaстио/Mistio, Mastio – Veće metalna posuda za pranje

Мистрија/Mistrija – Zidarski alat za malterisanje

Мића/Mića – Fitilj

Мишињак/Mišinjak - Mišji izmet 

Мишка/Miška – Mišica, nadlaktica

Миштура/Mištura - Loše, nekvalitetno vino, mješavina loših pića 

Мјерица/Mjerica – Mala kućna vaga s oprugom, koristi se iz ruke 

Младетина/Mladetina – Mlado meso, jagnjetina, jaretina

Младијер/Mladijer – Žila

Млâче/Mlâče - Mlado jagnje ili jare

Млијечер/Mliječer - Mediteranska biljka

Мљаштити/Mljaštiti – Mljackati

Мнити/Mniti – Misliti

Моба/Moba – Kolektivna pomoć prilikom većih poslova

Мобиља/Mobilja – Namještaj

Мовити се/Moviti se – Pomaknuti se, premjestiti se 

Мозгоњица/Mozgonjica – Glupak, osoba sa vrlo malom inteligencijom 

Момчадија/Momčadija – Mladići , grupa momaka 

Морач/Morač– Začinska biljka (Foeniculum vulgare)

Морован, мариван, маривана/Morovan, marivan, marivana – Vino

Мот/Mot – Dati znak pokretom bilo kog dijela tijela. Imati mota–biti vješt u nečemu, imati talenta

Мотика/Motika - 1. Orudje za okopavanje

                               2. Mjera za površinu (400m²)

Мошње/Mošnje – Testisi, dimnja

Мрављи, мравице/Mravlji, mravice – Mravi

Мрга/Mrga – Visok, jak čovjek

Мрзан/Mrzan - Mrzak

Мркати/Mrkati – Pariti se (ovca se mrka)

Мрква/Mrkva – Šargarepa 

Мрс/Mrs - Masna hrana, meso, sir

Мрсно/Mrsno - Masno  

Мртвуљав/Mrtvuljav – Slabašan, mlitav

Мрчела/Mrčela - Mirta, mrča 

Муданте/Mudante – Donje muške gaće 

Мудрине/Mudrine - Foliranja, izmotavanja

Музгавица/Muzgavica – Poluotopljeni snijeg, kiša sa snijegom

Мулегин/Mulegin – Pregradni zid

Мулина/Mulina – Gradjevinski krupni bijeli pijesak, šoder

Муло/Mulo – Vanbračno dijete

Муонат/Muonat – Nepredvidiv, tvrdoglav

Мурал/Mural – Drvena greda

Мурва/Murva – Dud  

Мутав/Mutav – Gluvonijem 

Мутиша/Mutiša – Smutljivac

Муч!, мучи!/Múč!, múči! – Ćuti!

Мучан/Mučan – Komplikovan, koga je tešeko zadovoljiti

Мучати/Mučati – Ćutati

Мученица/Mučenica – Rakija

Мучки/Mučki – Prijevarno, pritajeno, podmuklo

Мушјо на!/Mušjo na! – Tjeranje ili vabljenje magarca

Муштрати/Muštrati - Strogo vaspitati 

 

 

 

 

Н/N

 

Нâ/Nâ – Uzmi, evo ti, izvoli

Набидроб/Nabidrob – Proždrljivac

Набигуз/Nabiguz – Ko voli da jede neumjereno, ko ide negdje samo da bi jeo  

Набубати/Nabubati - Naučiti

Навадити се/Navaditi se – Nameračiti se na nekoga, dosadjivati nekome 

Навалица/Navalica – Gužva

Навијестити/Navijestiti – Nagovoriti

Навичас/Navičas - Odmah

Навишица/Navišica – Uzbrdica

Навранити се/Navraniti se – Vidi navadit se

Навријети/Navrijeti – Navaliti

Наглавци/Naglavci – Plitke vunene čarape, vrsta papuča za kroz kuću

Нагнати/Nagnati – Natjerati

Нагонити/Nagoniti – Primoravati

Награисати/Nagraisati - Nastradati 

Нагрешпано/Nagrešpano – Zgužvano 

Нагримњати/Nagrimnjati – Nanizati

Надвор/Nadvor – Vani

Надгорњавати се/Nadgornjavati se - Nadmetati se, takmičiti se, prepirati se (diskusija tipa “ja pa ja”), debatirati  

Надијеват/Nadijevat – Puniti (kobasice)  

Надудучити се/Nadudučiti se – Napiti se

Надушак/Nadušak – Odjednom („Popio je cijelu bocu nadušak“- Popio je cijelu flašu odjednom/iz cuga“, „Izišli smo iz Budve u Pobore nadušak“ – „Izašli smo iz Budve u Pobore bez zastoja, bez odmora/počivanja“)

Нађести/Nadjesti – 1. Napuniti (kobasice)

                                         2. Dati ime, nadjesti ime, "nadjeli su mu ime Petar"

Надница/Nadnica – Dnevnica

Надушити се, надушен/Nadušiti se, nadušen – Naduti se, naduven

Назвијукати се/Nazvijukati se – Napiti se, opiti se

Назвонити се/Nazvoniti se – Napiti se  

Назобати се/Nazobati se – Prejesti se, okusati se  

Најгрђи/Najgrdji - Najgori, najslabiji

Најскочитији/Najskočitiji – Najupadljiviji, najvidjeniji

Наканити се/Nakaniti se – Odlučiti se za odredjenu aktivnost, biti spreman, donijeti odluku 

Наклобучити/Naklobučiti – Formiranje vazdušnih jastučića na ravnij površini

Наколоњати се/Nakolonjati se – Namirisati se

Накончати/Nakončati – Srediti, urediti

Накостријешити се/Nakostriješiti se – Naježiti se, naljutiti se

Наквечити се/Nakvečiti se - Nakriviti se  

Налаш/Nalaš – Namjerno 

Налагати/Nalagati – Održavati vatru, dodavati drva na vatru

Налетан/Naletan – Taližan, srećan

Налога/Naloga – Gužva, navalica

Налокати се/Nalokati se – 1. Napiti se, napojiti se (Kaže se za stoku a prvenstveno za svinje)

                                                        2. Napiti se, opiti se (teže pijanstvo)   

Намирити/Namiriti – Nadoknaditi, nadomjestiti, naplatiti dug 

Намјерити се/Namjeriti se – Naći se, slučajno se naći

Намушћати се/Namušćati se - Namirisati se, nakolonjati se 

Нампанути/Nampanuti – Pasti na um, podsjetiti se

Нанижица/Nanižica – Nizbrdica

Наоблачити се/Naoblačiti se - Naljutiti se (“Što si se naoblačio ka da si pri drači pripišao”)   

Наоглавити/Naoglaviti – Staviti konju oglav oko glave, pripremiti konja za rad

Наодити/Naoditi – Padati (kiša)

Напалументати се/Napalumentati se – Najesti se

Наполица, наполи/Napolica, napoli – Dati zemlju drugom da je obradjuje i dijeliti rod po pola

Напосе/Napose – Odvojeno, posebno, na stranu, obaška

Напувати/Napuvati – Naduvati 

Напуцикати/Napucikati - Napujdati (psa)

Наредити се/Narediti se - Dobro se odjenuti, lijepo se urediti

Нарешена/Narešena – Ukrašena

Нарок/Narok – Sreća, talih, nafaka 

Наспан/Naspan – Naspavan 

Наспрам/Naspram - Prema

Наспремасе /Naspremase - Prema sebi, preko puta sebe 

Настати/Nastati – Stasati  

Нâсте/Nâste - Nadjoste

Натегнут/Nategnut – Nervozan, agresivan

Натутурикати се/Natuturikati se – Napiti se, opiti se

Натући се/Natući se - Napiti se, opiti se

Наћве/Naćve – Drvena posuda za miješenje hleba

Наћефити се/Naćefiti se - Popiti malo više, biti pripit  

Наћопити/Naćopiti – Naljutiti 

Наудити/Nauditi – Naškoditi, smetati

Наужнак/Naužnak – Ležati na ledja

Нафака/Nafaka - Sreća, talih, narok

Нафикати/Nafikati – Nagovoriti

Нафукати (се)/Nafukati (se) - 1. Udarati nekoga nogama - Nafukati noga               

                                                               2. Nafukati se - Nekontrolisano puno jesti, prejesti se

Начињати/Načinjati - Počinjati s upotrebom, raspakovati   

Нашклапати се/Našklapati se - Nakrasti se

Наштесрце/Naštesrce – Ujutro prvo nešto pojesti ili popiti

Не/Ne – Nas

Небо/Nebo – Nepce (pallatum mole)

Невиђелица/Nevidjelica – Mrak 

Недодер/Nedoder - Stvar koju je teško pokvariti/pohabati, kvalitetna roba, kvalitet

Недоказан/Nedokazan - Tvdrdoglav, čovjek kome se ništa ne može dokazati niti objasniti

Незвâти /Nezvâti – Nepozvani, nezvani

Незнавен/Neznaven - Neupućen, neobrazovan 

Некција/Nekcija - Injekcija

Ненадна/Nenadna – Iznenadna smrt ili teška bolest  

Ненаспан/Nenaspan – Nenaspavan

Неопарно/Neoparno – Obareno, nezačinjeno i nezaprženo povrće

Неоће/Neoće – Neće  

Непретворан/Nepretvoran – Tvrdoglav, nedokazan 

Нерадећи/Neradeći – Nenamjerno 

Несој/Nesoj – Loš čovjek, ništaroba, fukara 

Неспоменица/Nespomenica – Zmija

Неудомљена/Neudomljena - Neudata

Нефаљ (У нефаљ)/Nefalj (U nefalj) – Nehotično

Нечемуран/Nečemuran - Malen, zaostao u razvoju 

Нечесов/Nečesov – Nekakav

Ни/Ni – Nama

Низдолица/Nizdolica - Nanižica, nizbrdica

Ништароба/Ništaroba – Nikakav, loš čovjek

Ништачојство/Ništačojstvo – Pokvarenjaštvo, bezobrazluk, nemoral

Ничесов/Ničesov - Nikakav

Ножић/Nožić -Nož

Ножићак/Nožićak - Mali nož

Нôжице/Nôžice – Makaze

Ноздра/Nozdra – Nos, nozdrva

Носећа/Noseća – Trudna (žena)

Нотњо/Notnjo - Noću, po noći

Нужник/Nužnik – WC, zahod, klozet, kondut

Нуко/Nuko – Kršteni kum

Нуларица/Nularica – 1. Sitno bijelo brašno

                                      2. Obrijana glava (frizura „nularica“)

Нуна/Nuna – Krštena kuma

 

 

Њ/Nj

  

Њанци/Njanci – Niti (njanci jedan jedini)

Њивити/Njiviti – Podizati, vaspitavati

Њоке/Njoke – Knedle

Њуња/Njunja – Spora osoba (fizički i umno)

 

 

O/O

 

Обадавати/Obadavati – Obraćati pažnju

Oбашка/Obaška – Posebno, odvojeno

Обаљен/Obaljen – Bezvoljan, umoran

Oбeдати/Obedati – Voditi računa o nekome, obazirati se

Обезубити/Obezubiti - Ostati bez zuba (figurativno: ostariti)

Обецати/Obecati – Objesiti

Обеколити/Obekoliti – Nagovoriti, prevlastiti

Обер/Ober - Oštri prevoj u brdu odakle se pruža lijep pogled

Обестрвити се/Obestrviti se – Izgubiti se, nestati

Обештан/Obeštan – Obećan, zavjetovan

Обештати се/Obeštati se – Zavjetovati se, obećati se

Обијелити/Obijeliti – Okrečiti 

Обилатo/Obilato – Bogato, imućno 

Објачати/Objačati - Nadjačati, ojačati 

Објужити/Objužiti – 1. Ovlažiti, skvasiti (se)

                                     2. Otopliti (vremenske prilike) 

Облизнити ce/Oblizniti se – Ojagnjiti dvoje mladunaca

Обневидијети/Obnevidjeti - Oslijepiti, slabo vidjeti

Обрашљице/Obrašljice – Mladi zagranci na potkresanm struku raštana

Обрва/Obrva - Travnate ivice bašte/zgrade

Обрлатити/Obrlatiti - Nagovoriti, obekoliti, prevlastiti, ubijediti

Обрљан/Obrljan – Uprljan; fig. okaljan, osramoćen 

Обигравати/Obigravati – Skitati se, ofajati, obilaziti  

Oбидовати/Obidovati –  Probati 

Обиједити/Obijediti – Oklevetati

Обисти (се)/Obisti (se) – 1.Probati jelo

                                            2. Rvati se, potući se ("Dodji ako ti basta da se obidemo")

Обнародовати/Obnarodovati – Objaviti, učiniti javnim

Обор/Obor - Dvorište, ogradjen prostor za stoku

Обуковати (се)/Obukovati (se) – Oblačiti (se)

Обурван/Oburvan - Razrušen, razvaljen

Обурдати се/Oburdati se – Razrušiti se, pasti (gradjevina)

Обрва, обрвица/Obrva, obrvica – Travnati rub bašte

Обривати/Obrivati - 1. Obrijati

                                           2. Halapljivo pojesti hranu

Обрнути се/Obrnuti se – Okrenuti se

Обручити/Obručiti - Grditi, sramotiti

Обршити/Obršiti – Okončati, završiti kao

Овајдити се/Ovajditi se - Okoristiti se

Овенцати/Ovencati – Preostati, preteći, imati viška

Ови/Ovi - Ovaj   

Оволициња/Ovolicinja – Ovoliko ljudi, ovoliko njih

Овудијен/Ovudijen - Ovuda

Оглав/Oglav – Kanap oko konjske glave, ular

Огњило/Ognjilo – Komad metala koji stvara iskre udarom o kremen. U obliku slova “C”

Огребсти се/Ogrebsti se – Mnogo žaliti za nekim ili nečim

Одар/Odar – Krevet

бота/Od bota – Odjednom, istovremeno 

Одвидати/Odvidati – Odvrnuti 

Одива/Odiva – Udata sestra ili ćerka

Одивичић, одивична/Odivičić, odivična – Djeca od odive

Одити/Oditi – Ići

Одлучити/Odlučiti – Odvojiti jagnjad, jarad ili telad od svojih majki  

Одмјеница/Odmjenica – Ženska osoba koja pomaže/zamjenjuje, uvijek se odnosi na snahu koja dolazi koja zamjenjuje svekrvu u kućnim poslovima

Одница/Odnica - Put, putovanje 

Одовуд/Odovud – Odavde, sa ove strane

Одолен/Odolen - Odavde

Одом/Odom – Korakom

Одонуд/Odonud – Odande, sa one strane

Одрина/Odrina – Pergula za lozu

Одрпан/Odrpan - Poderan, istrošen

Одртуља/Odrtulja – Žena lošeg morala

Одуха/Oduha - Izlaz, svježina, zrak  

Ожвакати/Ožvakati – Vodom nagristi, ojesti

Oжег/Ožeg – Metalni štap koji se koristi za rukovanje vatrom na ognjištu ili kaminu.

Oжица/Ožica – Kašika

Ожичица/Ožičica – Želudac

Ожулити/Ožuliti – Oguliti, oljuštiti

Озад/Ozad - Otpozadi, pozadi

Озвати се/Ozvati se - Naći se, staniti se 

Оздол/Ozdol – Odozdo

Озгор/Ozgor – Odozgo 

Озебсти/Ozebsti – Prehladiti, promrznuti

Озирнути се/Ozirnuti se – Osmotriti, pogledati 

Озобати се/Ozobati se – Prejesti se, okusati se

Озовина/Ozovina - Zova

Ојађели/Ojadjeli – Nesrećni 

Ојести/Ojesti - Vodom nagristi, ožvakati

Оклапити/Oklapiti - Opeći, opaliti, zaboljeti

Оклен/Oklen – Odakle

Окојавити/Okojaviti – Bolje se osjećati, ozdraviti

Околити/Okoliti – Opkoliti

Околиш/Okoliš – Okvir, okolina

Окопиркати се/Okopirkati se – Ozdraviti, bolje se osjećati

Окрастити/Okrastiti - Odsjeći granje sa drveta

Окрашћен/Okrašćen – Lijepog izgleda, skladan

Окрилатити/Okrilatiti – Ojačati, postati vrlo jak i važan, ponašati se neumjereno važno, najčešće se koristi sarkastično

Окрњак/Оkrnjak - Krnjetak, ostatak polomljenog dijela

Окрочити/Okročiti – Opkoračiti

Окŷсан/Okûsan – Prenajeden, arogantan  (“Kad se gladna uš naije”

Окусати се/Okusati se – Prenajesti se (“Kad se gladna uš naije”)

Окушан/Okušan – Slatkoran

Окушати/Okušati – Probati hranu, založiti

Оли/Oli – Hoćes li

Оматрачити/Omatračiti - Zeznuti, prevariti

Oматуфити/Omatufiti – Ostariti, gubiti pamćenje od starosti

Омраза/Omraza – Mržnja, ljutnja

Омразити се/Omraziti se – Zamjeriti se, zamrzeti se

Омрченик/Omrčenik - Obrukan čovjek, bijednik

Омрчити (се)/Omrčiti (se) – Ogaraviti (se) 

Омутнути/Omutnuti - Oprati vodom, vidi oplâkati 

Oнадијер, oндар/Onadijer, ondar - Onda

Ондан/Ondan – Prekosjutra

Они/Oni - Onaj 

Оновечери/Onovečeri – Preksinoć

Онодолен/Onodolen – Odande

Онођен/Onodjen - Ondje

Ономадне/Onomadne – Prekjučer

Ономланик/Onomlanik – Pretprošle godine 

Опачило/Opačilo - Zlo, prokletstvo,lukavstvo 

Опека/Opeka – Cigla  

Опепелити/Opepeliti - Progovoriti 

Оперутати/Operutati - 1. Očistiti kokošku od perja, spremiti je za kuvanje

                                               2. Halapljivo pojesti hranu

Oпитурати/Opiturati – Obojati, okrečiti 

Опута/Oputa – Kožni kaiši za opanke 

Онудијен/Onudijen - Onuda

Опиљушкати/Opiljuškati – Ukrasti, opljačkat

Опјанити се/Opjaniti se - Napiti se, opiti se

Оплакâти, оплакнути/Oplakâti, oplaknuti – Isprati, oprati

Опљузати се/Opljuzati se – Okliznuti se

Опознити/Opozniti – Zakasniti, zadocniti

Опори, опорине/Opori, oporine – Loj sa bravljih iznutrica, buraga, očišćen želudac preživara. Koristi se za pravljenje kobasice ili zatopa

Опрашити/Oprašiti – Okopati (kukuruz)

Опреше/Opreše – Nužno, potrebno 

Опријети се/Oprijeti se - Suprostaviti se, braniti se 

Опута/Oputa – Govedja koža od koje se prave opanci  

Опучати се/Opučati se - Teško raditi
(tako teško raditi da se dobije bruh)

Опучити се/Opučiti se – 1.Umoriti se, teško raditi,

                                                  2. Dobiti bruh

Оран/Oran – Veseo, spreman

Oриз/Oriz – Riža

Орлина/Orlina - Visoki, nepristupačni vrhovi brda

Орунити, рунити/Oruniti, runiti – Oštetiti površinu nečega, čupkati djelove (npr. Otkidati mlade pupoljke na stablu t.j. oruniti pupoljke) 

Осалити (се)/Osaliti (se) – Udebljati (se)  

Освијетлити/Osvijetliti – Pomesti, metlom očistiti

Осевапити се/Osevapiti se - Učiniti dobro djelo, „spasiti dušu“

Осекнути се/Oseknuti se – Izduvati nos, očistiti nos 

Осијецати/Osijecati – Oštro, odrješito odgovarati,

govoriti s jasnim prekidima medju riječima, kao u ljutnji 

Оскубуља/Oskubulja – Neuredna žena, raščupana, nesredjena

Ослачати/Oslačati – Postati slatko, postati ukusno 

Османик/Osmanik – Mjera za težinu (5 kg.)

Осмиња/Osminja – Osmorica

Осмољетка/Osmoljetka - Osnovna škola

Осмочити/Osmočiti – Dodati mast ili ulje, začiniti hranu mrsom

Осмудити/Osmuditi – Izgoreti, odstraniti dlake upotrebom vatre

Особито/Osobito – Posebno

Осоје/Osoje – Nesunčana strana, hladovina

Оспирати се/Ospirati se – Naslanjati se, pouzdavati se, ustajati, imati snage

Оспријед/Osprijed - Sprijeda

Оспријети се/Osprijeti se – Nasloniti se, pouzdati se, ustajati, imati snage  

Останути/Ostanuti - Ostati 

Осуљати се/Osuljati se - Okliznuti se

Отава/Otava – Mlada trava na pokošenoj lividi

Отепати/Otepati – Promrsti (Prsti su mi promrzli - prsti su mi otepali)   

Отêћи се/Oteći se - Odužiti se (“Oteglo se to ka talijanska pjesma")  

Отпатати/Otpatati – Otključati

Отперјати/Otperjati – Otići, izgubiti se

Отпучати/Otpučati – Otkopčavati  

Отпучен/Otpučen – Otkačen, otkopčan 

Отпучити/Otpučiti – Otkopčati 

Отêћ/Otêć – Preduzimljiv

Открен/Otkren – Otkriven

Отоле, отолен/Otole, otolen - Odatle

Oћаг/Oćag - Htjedoh

Oћале/Oćale – Naočare

Оћарица/Oćarica – Čisto, jasno, vedro a prohladno vrijeme, zdravo vrijeme

Оћутати/Oćutati – Osjetiti, nanjušiti

Офајати/Ofajati - Skitati, obilaziti, obigravati

Офамељан/Ofameljan – Oženjen, ko je formirao porodicu

Офиризати/Ofirizati - Otkinuti, odsjeći, očupati, oštrbnuti

Oфитати/Ofitati – Iznajmiti stan, dati u najam 

Офојити/Ofojiti - Obljubiti, ukrasti, označava uvijek neku radnju na brzinu  

Oфрегати/Ofregati – Oribati, izribati

Офрље/Ofrlje – Otprilike

Офтати, оптати/Oftati, optati – Osjetiti, primijetiti, uočiti, nanjušiti

Офулити се/Ofuliti se – Nečujno prdnuti, nečujno puštati vjetrove

Оцат/Ocat – Sirće

Очепити/Očepiti – Rukama/snagom odcijepiti dio neke cjeline(obično granu ili komad od drveta)

Очетвороножити се/Očetvoronožiti se - Šaljivo za oženiti se (on se očetvoronožio - on se oženio)

Очињи/Očinji - Očni

Очичијати/Očičijati – Oboljeti od tuberkuloze

Очоплити/Očopliti – Prstima otkinuti komad

Оџаковић/Odžaković - Pripadnik dobre familije/bratstva, kućić

Ошапити/Ošapiti – Zagrliti, prebaciti ruku preko ramena

Ошвице/Ošvice – Vez na ženskoj košulji

Ошемо на!/Ošemo na! – Uzvik prilikom tjeranja psa

Ошкалаберити/Oškalaberiti – Ukrasti

Oшклапити/Ošklapiti – Ukrasti, oduzeti, odnijeti

Oшкопити/Oškopiti – Sterilisati

Ошмрк/Ošmrk – Pljusak

Ошпоркати (се)/Ošporkati (se) - Oprljati (se)

Оштањ/Oštanj – Prut sa oštrim vrhom za tjeranje volova prilikom oranja

Оштирити/Oštiriti - Pobjeći, otrčati, uteći

Оштрбнути/Oštrbnuti - Otkinuti, očupati, ofirizati  

Оштраљка/Oštraljka - Dio djačkog pribora za oštrenje grafitnih olovki 

Оштриво/Oštrivo - Sječivo, oružje/orudje kojim se može sjeći/rezati

Оштркати се, штркати се /Oštrkati se, štrkati se – Zatrčati se, trčati (odnosi se uvijek na govedo, govedo se oštrkalo, goveda se štrkaju) 

Oштроoкиле/Oštrookile - Neko ko dobro, odnosno sve vidi, ko sve zapaža i zna (Uvijek sarkastično)

 

 

 

П/P

 

Пагати/Pagati – Platiti, dobiti zadovoljenje, “pagat ceš mi ti za ovo”

Падавица/Padavica – Epilepsija

Пазарница/Pazarnica – Žena koja se bavi trgovinom, koja ide na pijacu

Паламар/Palamar – Veliki komad, komadina

Паламудити/Palamuditi – Izmotavati se, mudrovati

Паланга/Palanga – Ćuskija

Палијеж/Palijež – Gornji, uži dio kotla

Палумента/Palumenta – Temelj, osnova

Палица/Palica – Grančica, spičica

Паљ/Palj – poprečna gredica kojom se zatvaraju vrata konobe 

Паљаска/Paljaska - Značka, grb, zvrčka 

Памидора/Pamidora – Paradajz (Solanum lycopersicum, syn. Lycopersicon esculentum)

Памтиша/Pamtiša - Starac koji puno pamti, pametan starac

Панути/Panuti – Padnuti

Пантагана/Pantagana – Pacov

Пањега/Panjega – Četvrtasto udubljenje u zidu koje služi kao kredenca

Пањок/Panjok – Hleb, struc hleba

Парапет/Parapet – Ivičnjak

Парастос/Parastos – Četrdesetodnevni pomen 

Парип/Parip – Konj

Парићати/Parićati – Spremiti, zgotoviti, pripremiti, urediti

Пâс/Pâs – Pokoljenje

Пасавати/Pasavati - Prolaziti

Пасаст/Pasast - Na linije, na pasove, predmet/odjeća na pruge

Пасати/Pasati – Proći

Пасјака/Pasjaka – Zla, opasna žena

Пасјалук/Pasjaluk – Pokvarenjaštvo, ništačojstvo

Пасти се/Pasti se – Pariti se (Kobila se pase)

Патакун/Patakun – Veliki komad

Патарица/Patarica – Poprečna daska koja spaja krsta i glavinu samara, fig. Visok čovjek

Патент/Patent – Patentni zatvarač, rajferšlus

Патина/Patina – Krema za cipele

Патисати/Patisati – Odmoriti, prekinuti s radom

Пачати се/Pačati se – Miješati se u tudje stvari

Пашаброд/Pašabrod – Cjedilo za supu

Пашада/Pašada – Beštek, pribor za jelo

Пашанац/Pašanac – Pašenog 

Пашта/Pašta - Tjestenina   

Пашче/Pašče – 1. Mali pas, psić

                                 2. Figurativno: bezobrazna osoba

Педа/Peda – Pedalj

Педав/Pedav – Isuviše precizan, spor u poslu, nevješt

Педенца/Pedenca – Uzbrdica, nagib

Пекља/Peklja - Petlja, kopča, pertla

Пенцат/Pencat - Jako star

Пепељак/Pepeljak – Ćošak kod ognjišta za odlaganje pepela

Перница/Pernica - Kutija za olovke

Пестија/Pestija – Pesnica

Пестокупљавина/Pestokupljavina – Grupa ljudi lošeg morala, masa ljudi

Пестоклињати сe/Pestoklinjati se – Neozbiljno se ponašati, glupo se smijati, “lupati” bez veze

Петар/Petar – Tavan (vidi šuvit)

Петиња/Petinja – Petorica

Петрусин/Petrusin – Peršun (petroselinum crispum)

Петровача/Petrovača – Vrsta rane smokve (Zrijeva o  Petrovudne)

Пециваш/Pecivaš – Blizika, bliska svojta koja je obavezna da donese pecivo za svadbu

Пециво/Pecivo – Ovca/koza ili pršut koje kao poklon za svadbu donosi bliska svojta mladenaca (pecivaši)

Печа/Peča – Komad nečega

Печен/Pečen – Spreman na sve, bezobziran

Печењак/Pečenjak - Pečeni klip kukuruza

Пештемужи/Peštemuži – Drangulije, preslačke

Пижун/Pižun – Kamena klupa ili ograda na koju se sjedi

Пиз/Piz –Teret

Пизати/Pizati – Težiti ("Koliko ovo piza - Koliko ovo teži?")

Пиздрити/Pizdriti – Pažljivo gledati, ubuljiti se 

Пизма/Pizma - Zloba, zavist 

Пијегати/Pijegati – Umirati

Пијенути/Pijenuti – Umrijeti

Пилад/Pilad - Pilići 

Пилеж/Pilež – Sitna djeca

Пиличник/Piličnik - Nijedan, niko ("Ne ostade živa piličnika")

Пило/Pilo – Kameni sud za ulje

Пињата/Pinjata – Šerpa

Пињело/Pinjelo – Četka za farbanje, slikanje i pituranje

Пипирипи/Pipiripi – Zvučni/glasovni signal za početak igre „tan-tan“ (dječje igre rata)

Пиплад/Piplad – Pilići

Пиплетина/Pipletina - Piletina

Пиплица/Piplica – Mlada kokošкa

Пипун/Pipun – Dinja (Cucumis melo)

Пирија/Pirija – Lijevak

Пирити/Piriti – Paliti vatru

Пирула/Pirula – Pilula, lijek protiv metilja

Пирун/Pirun – Viljuška

Писковина/Piskovina – Vrsta rastinja, nalik žukvi (cytisus scoparius), koristi se kao zimnica za konje tkz. brst za konje

Питати/Pȉtati - Hraniti bebu

Питурање/Pituranje – Bojanje

Питурати/Piturati – Bojati, farbati

Пићa/Pića – Hrana za stoku

Пишак/Pišak – Mlaz

Пишарола/Pišarola - Bezvrijedna posuda

Пишаћа/Pišaća - Mokraća

Пишњати/Pišnjati - Prškati, čačkati,

Пишталине/Pištaline - Mjesto gdje curi (miždi) voda

Пиштање/Pištanje – Curenje tečnosti

Пиштати/Pištati - Cureti, miždjeti (voda pišti)  

Пиштет/Pištet – Izvor, mjesto gdje curi voda

Плаз/Plaz – Suženi dio ralice na koji se pričvršćuje jemješ

Пјанчина/Pjančina – Pijanac, alkoholičar

Плâкати/Plâkati – Prati, omutnuti, ispirati

Плијевити/Plijeviti - Čupati suvišne grane/zagranke sa loze, čupati korov izmedju povrća 

Пљештеница/Plještenica – Sljezina (lat. lien, grč. splen)

Пљунути/Pljuniti – Isti kao, prava kopija ("On je pljunuti otac")

Пљузаво/Pljuzavo – Klizavo 

Пјадела/Pjadela – Tacna 

Пјанчина/ Pjančina - Pijanac

Пјат/Pjat – Tanjir

Пјатанца/Pjatanca – Gozba, slavlje sa puno jela

Пјевци/Pjevci – Sitni crvi u siru ili pršutu

Пјумбо/Pjumbo - Naglavačke, direktno

Планика/Planika – Mediteransko rastinje (arbutus unedo)

Пландиште/Plandište – Mjesto u hladu za plandovanje stoke

Пласа/Plasa - 1. Grudva zgrušene krvi

                         2. Barica vode, komad zemlje

                         3. Komad zemlje, busen

Плекати се/Plekati se – 1. Miješati se u tuđa posla

                                          2. Saplitati prilikom igre

Плеће/Pleće – Plećka

Плећи/Pleći – Ledja

Плећоња/Plećonja - Fizički jak, razvijen čovjek

Плијевити/Plijeviti – 1. Čupati korov izmedju povrća

                                      2. Odkidati zagranke vinove loze, plijeviti lozu

Плитка/Plitka – Kolac uz koji raste povrće

Плојка/Plojka – Igra slična boćanju, igra se s kamenim pločama. Pobjednik je ko najbliže dobaci kamenu ploču/plojku. 

Плот/Plot – Dračama zagradjen prijelaz na bašti ili livadi

Плоче/Ploče – Okrugle potkovice za potkivanje mazgi

Плôче/Ploče - Predio prekriven kamenim pločama

Пљосан/Pljosan – Pljosnat

Побабити/Pobabiti – Ostariti, onemoćati

Побљувати/Pobljuvati - Povraćati

Побркати/Pobrkati – Pogriješiti 

Поварати/Povarati – Načiniti štetu u bašti, pustiti stoku u tudju baštu

Поватати се/Povatati se – 1. Porvati se, odmjeriti snagu

                                              2. Dodirivati tijelo partnera         prilikom   ljubavne predigre

Повојница/Povojnica – Babine, prva posjeta rodilji i bebi

Повољити/Povoljiti – Učiniti po volji

Повраз/Povraz – Ivica bronzina

Поврнути/Povrnuti – 1. Ponoviti

                                             2. Povratiti

Повући ногом/Povući nogom – Označava nastavak nečega, naslutiti

Погâн/Pogân – Zao čovjek

Поганица/Poganica - Zmija

Поглавач/Poglavač – Umotan ručnik ili marama na glavi i na koju se stavi teret (Obično voda u siću koje žene nose na glavu)

Поглâвница/Poglâvnica – Kušin 

Погледнути/Poglednuti – Pogledati

Погобити се/Pogobiti se - Pognuti se, ići pognuto

Погудалити се/Pogudaliti se - Pogrbiti se, saviti se (kad neko liči na gudalo) 

Под/Pod - Sprat (Kuća na dva poda) 

Подавијати се/Podavijati se – Posvadjati se

Подајник/Podajnik - Državljanin, podanik 

Подгрљача/Podgrljača – Konop ispod konjskog grla koji pridržava samar

Подколачити/Podkolačiti - Podbuhnuti

Подлимач/Podlimač – Potpirača

Подлимљен/Podlimljen – Sagnut

Подлимти се/Podlimiti se – Sagnuti se

Подмирити/Podmiriti - Nadoknaditi, nadomjestiti, platiti dug 

Под ногом/Pod nogom - Nausput 

Подњивити/Podnjiviti – Podignuti, odgajiti (djecu)

Подробно/Podrobno – Tripice, drob

Подпргнути/Podprgnuti – Odrasti

Подуванити се/Poduvaniti se - Odmoriti se s društvom uz cigaretu

Подуватити/Poduvatiti - Uzdahnuti, predahnuti

Подурати/Podurati – Potrajati

Подрепница/Podrepnica – Kanap ispod konjskog repa koja pridržava samar

Подругљив/Podrugljiv – Ko voli da ismijava druge, da se podruguje

Подруговати се, подругати се/Podrugovati se, podrugati se – Podsmijevati se, ismijavati 

Подуватити, подуваћати/Poduvatiti, poduvaćati – Uzdahnuti, predahnuti      

Подушити/Podušiti – 1. Gurnuti ispod vode, zagnjuriti nekoga ispod vode držeći ga za glavu

                      2. Poklopiti lonac s vrućom hranom da bi jelo postalo sočnije                                             

Пођекоји/Podjekoji – Poneki

Пођенути, запођенути/Podjenuti, zapodjenuti – Započeti razgovor

Позно/Pozno – Kasno, dockan  

Поиједити се/Poijediti se – 1. Inficirati (rana)

                                                                2.  Posvadjati se, naljutiti se na nekoga („Poijedili smo se“)  

Појагмити се/Pojagmiti se - Polakomiti se

Појадити/Pojaditi - Oslabiti, oboljeti, onemoćati

Појакати се/Pojakati se – Oprobati snagu, porvati se, potući se  

Појаребити се/Pojarebiti - Uzrujati se, oveseliti se nečemu, okojaviti se  

Појарити/Pojariti – Pojačati, rasplamsati, povećati, proširiti

Појати/Pojati - Pjevati

Појата/Pojata – Kućica u kojoj se čuva sijeno za zimu

Покајање/Pokajanje – Sahrana

Покајница, покајнице/Pokajnica, pokajnice –

                                                                                  1. Tužbalica

                                                                                  2. Grupa žena koje idu zajedno na  sahranu                                           Покаменити/Pokameniti – Oslabiti, oboljeti, onemoćati, pojaditi

Покарати се/Pokarati se – Posvadjati se

Покишати/Pokišati - Staviti nešto u vodu da omekša

Поклисар/Poklisar – Poslanik

Покмастити/Pokmastiti - Potamniti, obično se kaže za odjeću koja promijeni boju/potamni prilikom pranja 

Покрпити се/Pokrpiti se – Potući se

Покрен/Pokren – Pokriven

Покуњица/Pokunjica - Bašte ispod kuće (potiče od riječi-Potkućnica)

Полазник/Polaznik – Posjetilac, gost prilikom slava

Поленути/Polenuti – Zagrcnuti se (usred nepravilnog gutanja hrane)

Полог/Polog – Mjesto gdje kokoške snose jaja i gdje se naležu

Полпете/Polpete - Ćufte 

Полумештрица/Polumeštrica – Loš majstor, neko ko se, kobajagi, u sve razumije

Полутица/Polutica – Pola ovce/koze

Получити, одлучити/Polučiti, odlučiti – Razdvojiti jagnjad/jarad od ovaca/koza

Пољузати се/Poljuzati se - Okliznuti se 

Помавенити/Pomaveniti - Poplaviti, potamniti

Помама/Pomama – Ludilo

Помада/Pomada – Krema za lice

Помамити се/Pomamiti se – Poludjeti 

Поменатити/Pomenatiti – Ubudjati se 

Помêтен/Pomêten – Smeten, zbunjen  

Пометина/Pometina – Stočna placenta (fig. ljigavac, čovjek bez svog “ja” )

Помести се/Pomesti se – Smrznuti se, prehladiti se

Помèт/Pomèt – Hladnoća, studen, vjetrometina, zima

Помутити/Pomutiti - Posvadjati ("pomutio bi dva oka u glavu") 

Помучити/Pomučiti – Popržiti, krčkati

Понат/Ponat – 1. Poen u igri

                               2. Deblja štica

Понеђелник/Ponedjelnik – Ponedeljak

Понешен (бити понешен за нечим или неким)/Ponešen (biti ponešen za nečim ili nekim) – Biti vrlo zainteresovan za nešto ili nekoga, fanatičan pristalica nečega ili nekoga

Понов/Ponov - Ponovo uzradjena zapuštena bašta

Понос, понос водени/Ponos, ponos vodeni - Izuzetno jaka kiša, bujica

Понтина/Pontina – Pribadača, rajsnadla

Понтура/Pontura – Promaja

Понуде/Ponude – Darovi bolesniku

Поп/Pop – Svinjski želudac napunjen kukuruznim brašnom, slaninom i lojem

Поперити (се)/Poperiti (se) – 1. Postaviti sebe kao metu, izaći na biljegu 

                                                                 2. Postaviti na vidnom mjestu, istaći

Попичкарати/Popičkarati - Posvadjati se, izvrijedjati

Попиштити/Popištiti - Spopanuti (Popištio me smijeh - Počeh da se smijem, spopanuo me je smijeh) 

Поплати/Poplati – Tabani

Поплекати/Poplekati – Saplesti

Поплесати/PoplesatiIzgaziti nogama, kao vrsta masaže

Поподити/Popoditi – Postaviti pod od dasaka

Поправити се/Popraviti se - Poboljšati izgled, ozdraviti

Поприг/Poprig – Zaprška

Попруг/Poprug – Širok i pljosnat konopac koji se stavlja ispod stomaka konju/magarcu da bi se učvrstio samar

Попршавати, попршати/Popršavati, popršati – Padati (snijeg) ali vrlo slabo tek da pokrije zemlju.

Поријечати се, споречкати се/Poriječati se, sporečkati se  - Posvadjati se

Портела/Portela – Vratašca, prozorčić, izlaz u potkrovlje

Поруњатити/Porunjatiti – Omaljaviti, postati maljav/dlakav, fig. odrasti

Посалижати/Posaližati – Popločati

Посати, попосати/Posati, poposati – Sisati, posisati

Посвијеклити, освијеклити /Posvijekliti, osvijekliti – Pomesti

Посједак/Posjedak – Vidi sjednik

Послужбица/Poslužbica – Prislava, mala slava

Поскочица/Poskočica - Kraća pjesma veselijeg sadržaja koja se pjevala na kolima

Постопица/Postopica – Vrlo uska, teško prohodna staza

Пот/Pot – Znoj

Поталаушити/Potalaušiti – Povući se u sebe, “pokriti se ušima”

Потезати/Potezati – Vući

Потла/Potla – Poslije

Потенчењак/Potenčenjak – Vampir, tenac

Поткопати се/Potkopati se – Odlučiti se nekome napraviti pakost. “Baš mu se potkopao – Odlučio je da mu napravi svu moguću štetu, koju može.” 

Поткопиштити/Potkopištiti - Zainatiti

Поткоружити/Potkurižiti – Odvajanje najogornjeg sloja i formiranje vazdušnih jastučića na ravnoj površini

Потоњи/Potonji - Zadnji

Потпетити (се)/Potpetiti (se) - 1. Nepravlinim hodanjem iskriviti cipele („Cipele su mi se potpetile“, „pravilno hodaj, potpetićeš cipele“)

                                                                2. Smetati nekom, zameračiti se nekome („On bi više uspio da mu se direktor nije potpetio“)

Потпирача/Potpirača – Tanja, prava i duža grana koja se koristi za pridržavanje tereta prilikom tovarenja konja/magarca, v. Podlimač  

Потпомогати/Potpomogati - Pripomoći, izdržavati,

Потрбушина/Potrbušina – Slanina sa svinjskog stomaka 

Потутолица/Potutolica – Podrška (davati nekom potutolicu)

Пофермати/Pofermati – Potvrditi

Почивало/Počivalo – Mjesto za odmor pored puta

Починути/Počinuti – Odmoriti 

Почуо/Počuo – Izvor ili pojilište 

Поџавељати се, поџевељати се/Podžaveljati se,

podževeljati se - Posvadjati se, sporečkati se

Поџапати се/Podžapati se – Posvadjati se, sporečkati se 

Пошакати се/Pošakati se - Potući se

Пошакиш/Pošakiš – Igra udaranjem šakom na šaku. Naizmjenično dva igrača. Igrači ne smiju da udare na svoju šaku. 

Пошеганица/Pošeganica – Potkraćena puška M–48 (“Jugoslovenska puška”), kratež

Пошенути (се) /Pošenuti (se) - Pomjeriti (se)  

Пошкропити/Poškropiti – Poprskati

Пошкурити/Poškuriti – Potamniti, pokmastiti

Поштапати се/Poštapati se - Naslanjati se na štap, ići pomoću štapa  

Поштијер/Poštijer – Poštar  

Поштикати, поштикавати/Poštikati, poštikavati - Nagovoriti, napucikati, podsticati, grškati

Пошувитати/Pošuvitati – Napraviti tavan od dasaka

Пошутити се/Pošutiti se– Povući se u sebe, zaćutati

Праз/Praz – Ovan za priplod

Празнов/Praznov – Siromah (materijalno i moralno) 

Празнословити/Praznosloviti – Pričati gluposti, (“pričati s pet na devet”) 

Празнорук/Praznoruk - Bez poklona ("Doša' je praznoruk") 

Праска/Praska – Breskva (Prunus persica)

Праћа/Praća – Konop vezan uz samar koji pridržava noge jahača ili teret

Праћати/Praćati – Koprcati se, udarati zadnjim nogama (konj se praća)

Прах/Prah - Barut 

Прашек/Prašek – Okopavanje (prašek rumetina)  

Прашити/Prašiti - Okopavati

Првичне/Prvične – Prvi posjeta mlade nevjeste svojoj porodici

Првијенац/Prvijenac – Svat koji ide prvi uz barjak u svatove, bliski rodjak/bratstvenik

Првозорица/Prvozorica – Rana zora 

Пргав/Prgav – Svadljiv, nagao 

Пргуд/Prgud – Perut (u kosi) 

Пребирати/Prebirati - 1. Kontrolisati, pregledati

                                               2. Ogovarati ("Prebiraju svijet na rešeto")

Преводичан/Prevodičan – Povodljiv, nepouzdan

Прегнати/Pregnati – Pretjerati stoku

Прегнути/Pregnuti – Založiti se za neki posao, započeti

Прегонити (се)/Pregoniti (se) – 1.Pretjerati stoku, pretjerivati stoku

                                                                  2. Svadjati se, koškati se, prepirati se

Прегорети/Pregoreti - Prežaliti (On taj izgub nije pregorio-On tu štetu nije prežalio)

Прегрмјети/Pregrmjeti – Izdržati, preživjeti 

Преданити/Predaniti – Cijeli dan ostati, cijeli dan raditi nešto 

Предизати/Predizati - Preseliti, odseliti

Предићи/Predići – Preseliti se, odseliti

Предржати/Predržati - Brinuti o staroj ili bolesnoj osobi („Ona ga je predržala do smrti“)

Прекрочити/Prekročiti - Prekoračiti 

Прекрстити/Prekrstiti – Ljutito završiti kontaktiranje sa nekim („S njim sam prekrstio, stijem smo prekrstili“) 

Преливода/Prelivoda - Nepouzdana osoba, osoba slabog karaktera 

Прешкартати се/Preškartati se – Prevariti se, pogriješiti 

Прдекана/Prdekana – Zatvor (Kotorski zatvor se zove još i “Pod smokvom” ili “kuća Marka Becone”)

Прдоклачити/Prdoklačiti – Pričati gluposti, zanovetati

Прегонити (се)/Pregoniti (se) - 1. Pretjerivati

                                                                 2. Prepirati se

Предвостручити/Predvostručiti – Presaviti, predupliti

Пређа/Predja – Predivo

Прежати/Prežati – Vrebati, motriti iz zasjede

Презрука (На презруку)/Prezruka (Na prezruku) – Što nije na ruku, nije od ruke, nije usput

Прекланик/Preklanik – Pretprošle godine

Прекривити/Prekriviti – Kad zbog neravnomjerno podijeljenog tereta, jedan dio tereta padne sa konja/magarca (Konj/magarac je prekrivio) 

Прекалопити /Prekalopiti - Presaviti, predvostručiti, 

Прекубасити/Prekubasiti – Prebaciti, presaviti 

Преметати/Premetati – Prerasporedjivati, tražiti, preslagati 

Премијерати/Premijerati - 1. Loše se osjećati

                                                         2. Obazrivo razgledati

Премитити се/Premititi se – Presaviti se

Премићен/Premićen – Presavijen

Пренијекати/Prenijekiat – Djavolisati (Pomenuti djavola u vezi hrane, prokleti hranu, reći: ”Dja’o ti ručak izijo!”) 

Преобисти/Preobisti – Preobići, pretražiti, prekontrolisati

Препанути/Prepanuti - Uplašiti

Препреке/Prepreke – Sandale napravljene od komada stare obuće

Препријечити/Prepriječiti – 1. Ići prijekim putem  

                                                  2. Nešto unakrsno postaviti

Пререпити/Prerepiti – Udariti 

Преручити/Preručiti – Presuti, predati

Прес!/Pres! – Tjeranje konja da podigne nogu, kad ugazi na kanap

Пресамитити/Presamititi – Presaviti, premititi

Пресјеђети/Presjedjeti - Cijelu noć ostati pored mrtvaca u kući. Odati zadnju poštu.

Преслачке/Preslačke – Poslastice

Пресло/Preslo – Prolaz

Прескубов/Preskubov – Bolešljiv čovjek

Прескубуља/Preskubulja - Žena loše obučena, slabunjava, nesredjena 

Пресло/Preslo - Uski prolaz izmedju dva brda, ždrijelo

Пресмичалина/Presmičalina – Vidi preskubov, krepalina

Пресмређети/Presmredjeti - Dosadati do nepodnošljivosti  

Преснијетити се/Presnijetiti se – Onesvijestiti se, malaksati

Пресукивати/Presukivati- Prepredati 

Пресумитити/Presumititi - Preklopiti, predvojestručiti 

Претворити се/Pretvoriti se – Promijeniti se, poslušati

Претекнути/Preteknuti – 1. Prestići

                                                      2. Preostati

Претијек/Pretijek - Pretijecanje, presrijetanje

Претио, претила/Pretio, pretila – Debeo, debela (Obično se kaže sa stoku)

Претукач/Pretukač – Oškopljen bik, ovan ili jarac

Претулити/Pretuliti - Pregasiti, ugasiti 

Префиган/Prefigan – Furbo, lukav, podmukao

Преша/Preša – Potreba 

Прешклапа/Prešklapa – Usta (pogrdno)

Пржина/Pržina – Krupniji pijesak od kremenice

Пржулин/Pržulin – Posuda za prženje kafe  

Претилица, Претиле неђеље/Pretilica, Pretile nedjelje - Trapave sedmice, period od Božića do Krstovdana. Vrijeme kad odive posjećuju rod i vraćaju se s bogatim darovima. Izmedju ostalog, šalje se odivi i bravlji košet. Odatle se kaže za velike poklone  “Punanije torbica ka odiva iz roda”

Приватити/Privatiti – Donijeti sa odredjenog mjesta (”Privati kilo leba”, „podji i private mi nešto iskraj strika”) 

Пригати/Prigati – Pržiti

Приганија/Priganija – Topla zakuska, pržena hrana

Приготовити/Prigotoviti - Skuvati, pripremati hranu

Приђе/Priđe - Prije, ranije,  "u prva doba"

Призирати се/Prizirati se – Prividjati se

Призрети се/Prizreti se – Prividjeti se

Пријеваран/Prijevaran – Podmukao, podao

Пријебој/Prijeboj – Pregrada od dasaka

Пријед/Prijed – Prije

Пријелаз/Prijelaz – Mjesto gdje se prelazi sa jedne na drugu livadu/parcelu, utabano mjesto

Пријеклад/Prijeklad – Ima dva značenja.

     1.    Deblja cjepanica na ognjištu, na koju se naslanjaju druge cjepanice.

     2.   Kamena ili od debelog trupla napravljena klupa, na koju se sjedi pored ognjišta

Пријенути/Prijenuti – Zalijepiti se, prionuti

Пријечац/Priječac – 1. Prečica, prijeki put

                                    2. Umrijeti na priječac – umrijeti iznenada

Прикотњети/Prikotnjeti - Zagorerti

Приљубити/Priljubit – Zatvoriti, sastaviti, prisloniti

Припек/Pripek – Vrućina 

Припети се/Pripeti se – Popeti se, uspeti se

Припетати/Pripetati – Pridići, pridodati

Припогледнут/Pripoglednut – Obratiti pažnju, pričuvati, pripaziti 

Припучити/Pripučiti – Prikopčati, zakopčati, spojiti 

Присвијетлити/Prisvijetliti – Pridržavati lampu, osvijetliti nekome put

Присоје/Prisoje - Sunčana strana

Приспјенак/Prispjenak - Sin   

Приспјети/Prispjeti - Stići na vrijeme, stići 

Приставити (објед)/Pristaviti (objed) - Početi s kuvanjem  

Присукати/Prisukati – Navršiti, napunite (godine)

Прифорцат/Priforcat – Prisiliti, prinuditi

Причек/Priček – Dati na poček, na kredit

Причепити/Pričepiti – Nagaziti, pritisnuti

Причепљен/Pričepljen – Pritisnut, prignječen, nagažen

Причети/Pričeti – Krava neposredno pred teljenje (Krava je pričela)

Пришити/Prišiti – 1. (Pri)dodati

                                        2. Zalijepiti

                                        3. Zakrpiti

Пркати/Prkati - Čačkati 

Пркљати/Prkljati - Pričati bez veze, „lupati gluposti” („što prkljaš bez veze!”)

Пркно/Prkno – Zadnjica

Прло/Prlo - Vidi prljaga

Прљага/Prljaga – Provalija, osuto zemljište

Прњати/Prnjati – Biti nemiran, koprcati nogama

Прњацати/Prnjacati – Biti nemiran, koprcati nogama, prnjati

Прње/Prnje – Stara odjeća

Провала/Provala – Provalija

Провизорно/Provizorno - Površno

Проврелина/Provrelina - Mjesto gdje izbija voda poslije jakih kiša

Провртан/Provrtan – Snalažljiv, okretan

Продаоница/Prodaonica - Prodavnica

Продо/Prodo – Dubodolina

Прождирати/Proždirati - Gutati

Прождирати гучмине/Proždirati gučmine – Trpjeti nepravdu/zlo, “gutati knedle”

Прождирати суве пљене/Proždirati suve pljene – Gladovati, nemati ništa za pojesti

Прождријети/Proždrijeti - Progutati

Проз/Proz - Kroz

Прозукао/Prozukao – Promrzao, ozebao

Прозукнути/Prozuknuti – Ozebsti, prehladiti se

Прокаменити/Prokameniti - Progovoriti (ali s mukom), napokon se usuditi nešto reći

Промакнути/Promaknuti - Promaći, provući

Промаљати/Promaljati – Pojavljivati

Промјена/Promjena – Odjeća, preobuka 

Пропанути/Propanuti – Propasti 

Просјелина/Prosjelina – Pukotina u zemljištu

Просјести се/Prosjesti se – Provaliti se (zemljište)

Просочити/Prosočiti – Prošpijati, odati

Просуља/Prosulja – Tiganj

Просутница/Prosutnica – Raspikuća (žena)

Проћерати/Proćerati – Dobiti mučninu u stomaku i dijareju ("To će me proćerat, to me je proćeralo - Od tog dobijam mučninu u stomaku i proliv")   

Процвјетати/Procvjetati – Prosijedjeti, osijedjeti (Kosa mu je procvjetala-Posijedio je)

Пропела/Propela - Propeler

Пропршати/Propršati - Prošarati, (odnosi se uvijek na padanje snijega, snijeg je tek malo pokrio zemljište - snijeg je propšao)

Прошпијати/Prošpijati - Odati, prosočiti, izdati

Прпа/Prpa – Strah

Прпош/Prpoš – Suvi gnoj od sitne stoke

Прсимице/Prsimice - Prsima, hrabro napadati

Пртено/Prteno – Končano (pamučno)

Прћија/Prćija – Miraz

Пружала/Pružala – Jednostavna zamka sa tri štapića i kamenom pločom, za ulov ptica   

Пруга/Pruga - Autobus

Прут/Prut – Tanja grana koja služi za fizičko kažnjavanje djece, batina

Прч/Prč – 1. Jarac za priplod

                      2. Sjemenik luka

Прчати /Prčati - Luk počinje da izbacuje sjemenik (tkz. prč) i nije više ukusan za jelo (Luk je prčao, česnjak je prčao)

Прчица/Prčica – Svadjalica

Прчокаст/Prčokast - Nervozan, drčan 

Пршкати/Prškati – Kopkati, čačkati, dirati, raditi, raduckati

Прштити/Prštiti - Gnječiti, usitnjavati  

Псовати се/Psovati se – Pariti se (Kučka se psuje)

Пувалица/Puvalica – Duža cijev kroz koju se duvanjem pojačava plamen na ognjištu

Пувати, пугати/Puvati, pugati – Duvati

Пукћети/Pukćeti – Hrkati, duboko spavati (”Pukti ka poganica”) 

Пунана, пунан/Punana, punan - Puna, pun

Пунути/Punuti – Dunuti

Пустина/Pustina – Mali kušin koji se stavlja izmedju volovskog vrata i jarma

Пусторук/Pustoruk – Ko nema da poklanja, tvrdica

Пустосват/Pustosvat - Svat bez posebnih zaduženja u svatovima

Путерица/Puterica - Meka zelena salata, loćika

Путијер, пућерић/Putijer, pućerić - Čaša, čašica

Пуце/Puce – Dugme

Пуцикати/Pucikati – Napujdati psa, podstrekivati  

 

 

Р/R

 

Равнина/Ravnina – Zaravnjen, ravni dio odredjenog prostora

Рагатати/Ragatati - Praviti buku, vardati, larmati, nestručno rukovati

Радећи/Radeći – Namjerno

Радња/Radnja - Prodavnica

Рађе/Radje – Radije

Разабрати се/Razabrati se – Oveseliti se 

Ражђели/Raždjeli - Granice izmedju imanja/zemljišnih parcela

Разагнати/Razagnati – 1. Rastjerati

                                                2. Raspasti se, obično od bolesti, „rak ga je razagnao“)  

Разбебити/Razbebiti – Razmaziti (dijete)

Разбријемити се/Razbrijemiti se – Razvedriti se, „Razbrijemilo se“ koristi se kao „Vrijeme se proljepšalo“ ili „Prestala le kiša“.  

Разбуцати/Razbucati – Rascijepati 

Развалити/Razvaliti – Porušiti, srušiti 

Разваљен/Razvaljen – Razrušen, oburvan, rasturen, razvardan

Развардати/Razvardati – Porušiti, pokvariti red

Раздарушан/Razdarušan – Darežljiv, ko daje mnogo poklon

Раздвојиште/Razdvojište - Mjesto gdje se ukrštaju staze, raskrsnica

Раздерупан/Razderupan - Raščerupan, razdrljen  

Раздио/Razdio – Granica izmedju imanja/zemljišnih parcela

Раздолине/Razdoline – Doline izmedju dva uzvišenja

Раздријети/Razdrijeti – Poderati

Раздрто/Razdrto - Poderano, pohabano

Разјагмити/Razjagmiti - Raznijeti, pokrasti, razvući

Разкутарати/Razkutarati – Rasprosuti materijalna dobra

Размет/Razmet – Razilazak (Je li kolo od razmeta)

Разметнут/Razmetnut – Rasturiti, privesti kraju (Ko razmetnu našu slogu)

Разминути/Razminuti – Mimoići, razići

Размјерке/Razmjerke – Manje djelove (Prodaje se roba na razmjerke - Prodaje se na manje količine)

Разом/Razom – Ivicom (posjeći razom zemlje)

Разонодити се/Razonoditi se – Zabavljati se, lijepo provesti vrijeme

Разрепан/Razrepan - Neuredan, loše odjeven, neugledan

Разумријети се/Razumrijeti se - Žestoko se posvadjati (da se do smrti ne pomire), "tu su se razumrli"

Разура/Razura - Iskop, nestajanje, urušavanje

Разбучити/Razbučiti – Pocijepati

Разурити/Razuriti – Porušiti, razrušiti, uništiti 

Ракија/Rakija – Vjeridba

Рајетан/Rajetan - Sretan, zadovoljan 

Рало/Ralo - Mjera za površinu (1600 m², 4 motike)

Раманез/Ramanez – Metalna šipka kojom se zatvaraju vrata iznutra

Рâнити/Râniti – Sačuvati, skloniti 

Расвињити се, усвињити се/Rasvinjiti se, usvinjiti se – Razdebljati se i ulijeniti se

Расад/Rasad - Sadnice povrća

Раскишати се/Raskišati se - 1. Omekšati u vodi

                                                           2. Poželjeti nešto ("Raskišalo mu se za  tijem")

Раскројити/Raskrojiti – Pocijepati

Раскубати се/Raskubati se - 1. Otimati se o nešto

                                                          2. Raznositi

Раскосмуран/Raskosmuran – Razbarušen, neočešljan

Распучити/Raspučiti – Raskopčati

Распуштано/Raspuštano - Razmaženo 

Распуштеница/Raspuštenica - Razvedena žena 

Растопити/Rastopiti - Rastvoriti, otopiti

Растискати/Rastiskati – Rastjerati, razagnati,

Рамљати/Ramljati – Hramati

Раца/Raca – Sorta, soj, vrsta

Рашпа/Rašpa – Turpija

Раша/Raša – Kotula

Рашћелада/Rašćelada - Rešetka, vrsta pergule, popriječene kantinele postavljene kao rešetka 

Рашчепити/Raščepiti – Rastrgnuti, rascijepati

Рашчињети се/Rasčinjeti se - Odebljati, proljepšati se, popraviti izgled 

Рбат/Rbat – Ledja, kičma

Ргати/Rgati – Zadirkivati, gurkati, zaljuljati

Ргнути/Rgnuti – Gurnuti, pomjeriti, dotaći

Ревоточина/Revotočina – Vododerina

Ребнути/Rebnuti - Udariti

Ребро/Rebro – Duža strana pravougaone kuće

Регула/Regula – Zakon, pravilo, način ponašanja

Режентати/Režentati – Ispirati rublje

Релоћ/Reloć – Časovnik, sat

Рељ/Relj – Hren (Armoracia rusticana)

Ремик/Remik – Kaiš

Ренгер/Renger - Rentgen 

Репача /Repača - Jedinica (školska ocjena) 

Репља/Replja – Repa

Ресач (вацулет)/Resač (vaculet) – Deblja marama sa resama po krajevima. Dio crnogorske ženske nošnje

Рефати се/Refati se - Popraviti se, ozdraviti 

Рефужа/Refuža – U rasutom stanju, neupakovano

Решпект/Rešpekt – Poštovanje

Ривати/Rivati – Stići, doći

Ригати/Rigati – Povraćati

Ријечање/Riječanje – Prepirka 

Ринути /Rinuti - Gurnuti 

Рилице/Rilice – Usne (Napiturala je rilice – stavila je ruž na usne)

Риљат/Riljat – 1. Njuškom prevrtati zemlju (svinje)

                                2. Neumjereno puno jesti

Ришкати/Riškati – Vidi riljat

Ркина/Rkina – Stara roba, stara krpa, dronjak

Роба/Roba – Odjeća

Робаши/Robaši – Bliski članovi nevjestine porodice koji joj donose darove koje je ona dobila prilikom svadbe 

Робуштина/Robuština – Stara roba, tranje, prnje

Род/Rod – Familija udate žene, njena rodbina

Родула, родулица/Rodula, rodulica – Valjak/kalem za namotavanje konca/špaga

Рогач/Rogač – 1. Škorpija (Scorpiones)

                          2. Mediteranska biljka (Ceratonia

Ром/Rom – Cotav, hrom

Ромача, Рома педа/Romača, Roma peda – Mjera za dužinu cca. 20 cm. Razdaljina izmedju ispruženog palca i kažiprsta

Ромица/Romica – Djevojka koja hrama

Розаглија/Rozaglija – Vrsta groždja

Розга/Rozga – Veoma razgranata suva grana koja služi kao odrina za lozu. Obično od smreke (Juniperus communis).

Рокула/Rokula - Rukola

Ртеница/Rtenica – Ledja, kičma

Рубати/Rubati – Kruniti kukuruz, otkidati zrnvlje,

odvojiti zrnca sa nečega (Kukuruz, šipak).

Рубељав/Rubeljav – Hrapav, porozan

Руга/Ruga - Sramota 

Руд, руда коса/Rud, Ruda kosa – Kovrdžav, kovrdžava kosa

Рудина/Rudina – Pašnjak sa vrlo kratkom travom, loš pašnjak pri strani

Рудица/Rudica – Malo deblji konac za pletenje

Рука/Ruka - Red, tura (Moja ruka - Moj red, Na moju si ruku - Ova tura je moja, ja častim) 

Рукатица/Rukatica – Vrijedna žena, žena „zlatnih ruku“

Руметин/Rumetin - Kukuruz (Zea mays)

Руметиница/Rumetinica - Kukuruzni hleb  

Рунити, орунити /Runiti, oruniti – Oštetiti površinu nečega, čupkati djelove (npr. Otkidati mlade pupoljke na stablu t.j. runiti pupoljke), očopliti 

Рупна овса/Rupna ovsa – Velika osa (Vespa crabro)          

Рутина/Rutina – Stara roba, stara krpa, dronjak

Руфијана/Rufijana – Psovka (Upotrebljava se uvijek kao: Kurva rufijana)

Руцељ/Rucelj – Drška na ralici kojom orač pridržava ralo prilikom oranja

Ручити се/Ručiti se – Rukovati se

Ручица/Ručica – Drška, ručka 

 

 

С/S

 

Савијутак/Savijutak – Krivina na putu

Савурно/Savurno – Užeglo (suvo meso)

Садијевати/Sadijevati – Slagati sijeno za kopu ili list za lišnjak

Садиља/Sadilja – Polukrivi drveni štap kojim se prave rupe u zemlji u kojima se zasadjuju sadnice povrća

Сакет/Saket – Vreća

Сакат/Sakat – Hendikepiran, invalidan

Саламастран/Salamastran – Posoljen (pršut)

Саламура/Salamura – Usoljena voda za čuvanje sira, rasol 

Салећети/Salećeti – Napasti, „navraniti“ se na nekoga 

Салиж/Saliž - Popločana površina

Салијетати/Salijetati – Napadati, dosadjivati nekome, zaopkoliti

Салса/Salsa – Senf

Самар/Samar – Drveno sedlo 

Самаштаније/Samaštanije – Prikaza, čudno stvorenje 

Самиња/Saminja – Samoća, usamljenost

Самодавити/Samodaviti – Strmogaviti, pasti 

Самодруги/Samodrugi – Udvoje

Сâн/Sân – Kajin

Санџир/Sandžir – Lanac

Сасма/Sasma – Sasvim 

Свагда/Svagda – Uvijek, uvijek i svuda, više puta

Свадити се/Svaditi se – Svadjati se

Свâк/Svâk – Sestrin muž (za ženinog brata i oca je zet, a za sestru je svâk)

Свакојему/Svakojemu - Svakom

Свакоји/Svakoji - Svaki

Сват/Svat – Prijatelj preko udate/oženjene djece

Свачеса/Svačesa – Svega

Сваћа/Svaća – Prijateljica preko udate/oženjene djece

Свашточиња/Svaštočinja - Nemoralan čovjek koji je u stanju svasta da uradi

Светац/Svetac – Crkveni praznik

Свиколици/Svikolici - Svi koliko ih ima 

Свјетлогуз/Svjetloguz – Svitac

Својан, својна/Svojan, svojna – Ko mnogo drži do familijarnih kontakata

Својити се/Svojiti se – Održavati prisne prijateljske veze

Својта/Svojta – Rodbina

Сврачка/Svračka – Svraka (Pica pica)

Сврнути/Svrnuti – 1. Svratiti

                                       2. Poludjeti  

Свртати/Svrtati - Svraćati, posjećivati 

Свуковати/Svukovati - Skidati (odjeću) 

Севлија/Sevlija – Čempres

Седмиња/Sedminja – Sedmorica

Сезати, досезати/Sezati, dosezati – Prostirati se (ova zemlja doseže/seže do one livade)

Секати се/Sekati se - Mučiti se, teško živjeti

Сенглић/Senglić - Sendvič

Селен/Selen - Celer

Сетемана/Setemana – Sedmica, nedjelja

Сигур/Sigur – Siguran

Сијавица/SijavicaKiša s vjetrom

Сијер/Sijer – Siv 

Силесија/Silesija – Mnogo nečega 

Силимице/Silimice - Prisilno, upotrebom sile

Симбилија/Simbilija - Izuzetno jaka kiša, "ponos vodeni"

Сирак/Sirak – Siroče, neko ko nema nikoga

Сирота/Sirota - Žena koja nema nikoga, samoranica, samohrana žena

Ситан/Sitan – Sit

Сић/Sić – Poveća kanta za vodu

Сићи/Sići - Saći  

Сјазити се/Sjaziti se – Okupiti se, („Sjazio se veliki narod“)  

Сједник/Sjednik – Posijelo

Сједута/Sjeduta – Konferencija, sastanak

Сјекоманити/Sjekomaniti – Podvikivati, vikati, podizati glas

Сјекоманица/Sjekomanica – Žena koja mnogo i glasno priča

Скала/Skala - Put ili staza uzbrdo u stjenovitom brdu

Скале/Skale – 1. Stepenice

                              2. Merdevine

Скалин/Skalin – Stepenik

Скалини/Skalini - Stepenište

Скаменити се/Skameniti se – Zabezeknuti se, zbuniti se i ništa ne moći progovoriti

Скапулати/Skapulati – Preteći, preživjeti, sačuvati

Скитадија, скитња/Skitadija, skitnja – Ološ, probisvijet, pestokupljavina  

Скитач/Skitač – Prostak, loš čovjek

Скитачити се/Skitačiti se – Nepristojno se ponašati, biti vrlo neuljudan i neskroman 

Скиташтво/Skitaštvo - Prostakluk, nemoral, bezobraština  

Сколити/Skoliti – Ubijediti, prevlastiti 

Скопост/Skopost – Snaga, moć (Nemam skoposti da se uspravim-Nemam snage da ustanem)

Скоруп/Skorup – Masna naslaga koja nastaje prilikom hladjenja mlijeka

Скочан/Skočan – Brz, hitar, spreman da pomogne

Скорчан/Skorčan – Suv, osušen, mršav, tvrd

Скорчати се/Skorčati se – Ukočiti se, osušiti se

Скриња/Skrinja – Sanduk, kovčeg

Скромут/Skromut – Višegodišnja biljka, rast uz veliko drveće (Clematis vitalba)

Скужати/Skužati – Primiti novac, naplatiti

Скукојежити се/Skukoježiti se – Povući se u sebe, stisnuti se “ka po dinara sira”

Скупа/Skupa - Zajedno

Скусти/Skusti - Čupati

Слаб/Slab - Bolestan 

Слâд/Slâd – Količina šećera u groždju

Слâст/Slâst – Slatkost

Слаткоран/Slatkoran – Dobrog apetita, neprobirljiv u hrani

Сламница/Slamnica – Slamarica

Сламоња/Slamonja – Lijen, podebeo, spor čovjek 

Слимити/Slimiti – Skidati (kapu)

Случити се/Slučiti se – Dogoditi se

Сљуштити/Sljuštiti - Odrati, otrgnuti

Сметен, сметена/Smeten, smetena – Glup, glupa 

Смицати/Smicati - Skidati, guliti

Смòк/Smòk – Masna hrana

Сметењак/Smetenjak – Glupak,  "Kome nijesu svi doma".

Сметнути/Smetnuti – Spriječiti

Смлâчити (се)/Smlâčiti (se) – Stopliti se, potopliti

Смочити/Smočiti – Jesti hleba uz masnu hranu

Смрдељав/Smrdeljav – Smrdljiv

Смрдуља, смрдов/Smrdulja, smrdov – Loša, nikakva osoba    

Смрека/Smreka - Smrča

Смрзлица/Smrzlica – Vrlo hladno vrijeme

Смудеж/Smudež – Vrsta suvog sitnog rastinja/trave koje se koristi sa paljenje (smudjenje) dlaka sa svinje prilikom svinjokolja

Смута/Sműta - Nepredvidiva meteo prognoza, mutno, nepredvidivo vrijeme

Смуцати се/Smucati se - Skitati se

Снаодити се/Snaoditi se – Snalaziti se, snaći se

Снијевати/Snijevati - Sanjati

Соврња/Sovrnja – Sitni kamenčići, sitniji od škalje

Солди/Soldi - Novci, pare

Солила/Solila – Ravni prostor/livada na koju su postavljene kamene ploče na koje se sipa so za stoku

Сочиво/Sočivo – Povrće (Mahunarke)

Спати/Спати/Spati - Spavati

Спајдати се/Spajdati se – Udružiti se, zajedno djelovati, uvijek negativno
Спенџа/Spendža - Trošak

Спенџати/Spendžati – Potrošiti

Спонтати/Spontati – Dobiti upalu pluća 

Спопанути/Spopanuti - Navaliti, napasti 

Споради/Sporadi – Zbog (Sporadi česa – Zbog čega)

Спица/Spica – 1. Tanja grančica, palica

                               2. Košpica od voća

                               3. Zidarsko dlijeto za štemovanje

Сплáка/Spláka – 1. Isplakani/isprani dio nečega

                                   2. Loš čovjek

Сплачине/Splačine – Pomije

Споврњати/Spovrnjati - Napadnuti nekoga, skočiti na nekoga

Справити/Spraviti - Poslati ("Spravio mu je paket") 

Спрема/Sprema - 1. Naspram, preko puta (On sjedi sprema mene)

                               2. Оprema

                               3. Školsko obrazovanje

Споречкати, поријечати/Sporečkati, poriječati  - posvadjati 

Спрешно/Sprešno – Brzo, hitno

Спрштити/Sprštiti - Zgaziti, zgnječiti

Спуж/Spuž – Puž

Срам/Sram – Stid

Срамотити/Sramotiti – Psovati (Majku mu je sramotio - Majku mu je psovao)

Србеж/Srbež – Svrab

Сргаст/Srgast – Zekast, siv

Срчити се/Srčiti se – Ljutiti se

Стадијера/Stadijera – Vaga, mjerica, terazije, bolandža

Стађун/Stadjun – Godišnje doba

Стаја/Staja – Dionica, udio u mlinu

Стајник/Stajnik – Vlasnik staje (dijela mlina)

Стамен, стамена/Stamen, stamena – Stabilan/stabilna, čvrst/čvrsta, uravnotežena osoba 

Стаменица/Stamenica – Stamena, izdržljiva, čojčna 

žena 

Станац/Stanac – Veliki kamen dijelom pod zemljom a dijelom izvan zemlje

Станити се/Staniti se - Naći se, ozvati se 

Станкати се/Stankati se – Nataložiti se

Стâр/Stâr – Mjera za težinu (4 late, 60 kg.)

Стар пенцат, Пенцат/Star pencat, Pencat – Izuzetno stara osoba 

Стевен/Steven – Način

Стевона/Stevona – Bremenita (Krava)

Стегно/Stegno – Butina

Стеља/Stelja – Meki dušek izmedju samara i ledja konja/magarca

Стењȁти/Stenjȁti – Nadojiti se vodom, nabreknuti (Bačva je stenjala, badanj je stenjao) 

Стећи се/Steći se - Dogoditi se, ostvariti se

Стимати/Stimati – 1. Procjeniti štetu (vidi stimadur)

                                       2. Poštovati, ukazati čast

Стидна роба/Stidna roba – Veš, intimno rublje

Стимадур/Stimadur – Procjenjivač štete

Стиман/Stiman – Poštovan, cijenjen

Стио/Stio – Htio

Стиснутница/Stisnutnica – Izuzetno škrta žena 

Стојница/Stojnica - Ostajanje, ostanak 

Стравесан/Stravesan – Izludjen, pomamljen, uplašen

Стравесати/Stravesati – Izludjeti, uplašiti

Страмац/Stramac – Madrac

Стрападура/Strapadura – Kanta za zalivanje

Страпати, пострапати/Strapati, postrapati – Zalivati, poprskati, polivati vodom

Страшити/Strašiti – Plašiti nekoga

Струга/Struga - Vrata na oboru

Стијењ/Stijenj – Pamučna traka u svijeći

Странгушан/Strangušan – Preplašen, stravesan  

Странгушати/Strangušati – Preplašiti, uplašiti 

Страшљив/Strašljiv - Plašljiv

Стрж/Strž – Unutrašnji dio (srce) i najtvrdji dio hrastova stable, tvrda suva hrastovina

Стркнути/Strknuti – Odskočiti, pobjeći

Стркотина/Strkotina – Djelić kamena ili drveta što odskoči

Стрменица/Strmenica – Nizbrdica

Стрмоглавити се/Strmoglaviti se – Pasti sa velike visine

Стругнути/Strugnuti - Pobjeći

Струк/Strûk - Sadnica

Струнити се/Struniti se – Preplašiti se

Струњен/Strunjen - Uplašen

Струц/Struc – Vekna

Стрцати/Strcati - Skakati, odskakati 

Стубе/Stűbe - Skale, merdevine

Студен/Studen – Hladan

Студȇн/Studȇn – Hladnoća

Стужити се, потужити се/Stužiti se, potužiti se – Zgaditi se

Стурина/Sturina – Oklasina

Стући/Stući – Ubiti, prebiti

Сувице/Suvice – Suvo groždje

Сувомеђа/Suvomedja - Zid ili medja podignuti bez maltera, betona ili klaka

Сувота/Suvota – Prostorija ili kuća koja nudi suvo, toplo i sigurno utočište ukućanima

Сувотан/Suvotan - Siromašan

Судњи дан/Sudnji dan – Dan smrti, samrtni čas („Došao mu je sudnji dan – Umro je“)  

Сујма/Sujma – Sumnja

Сујмати/Sujmati - Sumnjati 

Суклата/Suklata – Budala, glupan, avetinja 

Сулудњак/Suludnjak - Budala 

Сулуштина/Suluština - Budala

Суминути/Suminuti – Mimoići, preskočiti

Сумaнкавати/Sumankavati – Smanjivati površinu prilikom pletenja

Сумпас, по сумпасу/Sumpas, po sumpasu – Otprilike, nafrlje

Сумпреш/Sumpreš – Pegla

Сумпрешавати/Sumprešavati – Peglati

Сурдуп, сурдук/Surdup, surduk– Provalija

Супијера/Supijera – Terina za supu

Сурвати (се)/Survati (se) - Srušiti (se), oburdati (se)

Сустримак/Sustrimak – Poludivlji

Сутурати се/Suturati se – Strmoglaviti se

Сучијем/Sučijem – Čime  

Сушелица/Sušelica – Vrsta smokve

Сушица/Sušica - Tuberkuloza

 

 

 

Т/T

 

Таваја/Tavaja – Stolnjak

Тадијер/Tadijer – Tada, tad

Тајити/Tajiti – Skrivati,čuvati tajnu 

Take/Take – Dječja igra sa pet kamenčića

Талагајан/Talagajan – Lijen, koji radi sve na tenane

Талагајност/Talagajnost – Lijenost, maksimalna opuštenost

Таламарити/Talamariti – Uništavati

Талента/Talenta – Čekić za klesanje kamena

Талижан/Taližan – Srećan

Талих/Talih - Sreća, nafaka

Такулин/Takulin – Novčanik 

Танак /Tanak – Neobrazovan, neznaven 

Тандараброћ/Tandarabroć - Usklik prilikom pada predmeta na tlo, kao „slomi se, sve zlo s njim“.

Танколозовина/Tankolozovina – Čovjek iz lošega bratstva, neznatne familije

Танкоугиле/Tankougile - Neko ko ima „tanke uši“, to jest ko sve čuje i ko sve zna. Uvijek pežorativno.

Танталекати/Tantalekati – Neodgovorno, nezrelo i neozbiljno se ponašati, “zujati okolo”, “krasti Bogu dane”, skitati

Тантаре, тантарице/Tantare, tantarice – Besposlice, sitne, nevrijedne stvari

Танцовати/Tancovati – Plesati

Танчица/Tančica – Čovjek skromnog porijekla, čovjek iz malog i nejakog bratstva  

Тараца/Taraca – Terasa, balkon

Тарантела/Tarantela – Mali gušter

Таулин/Taulin – Sto, trpeza

Ташкет/Tašket – Kačket  

Теглити/Tegliti – Nositi, vući

Тегота/Tegota – Težina, teškoća, opterećenje

Теке/Teke - 1. Kamo sreće

                      2. Samo, čim, ("Učinjet ću to teke dodjem doma")

Тељ/Telj – Fitilj

Tемпија/Tempija – Sljepočnica

Тећа/Teća – Šerpa

Тељига/Teljiga – Drvo u obliku slova ” U” koje se stavlja volu oko vrata prilikom oranja. Obično napravljeno od košćele (Celtis australis)

Тентати/Tentati – Smetati, nedostajati (malo me tenta da to ne uradim)

Тенда/Tenda – Plastični ili platneni pokrivač

Терина/Terina – Bjudva

Тентерика/Tenterika – Puzavica, koja u šumi onemogućava prolaz

Тепати/Tepati – 1. Umiljato pozivati djecu po nadimku, umiljato razgovarati sa djecom, “dječjim jezikom, oponašanjem djece”

                             2. Nejasno govoriti (govorna mana)

Тeћи се/Teći se – Pariti se (Koza se teče)

Тешлица/Tešlica – Tesla, zidarski čekić

Тигла, тигле/Tigla, tigle – Crijep, crijepovi

Тијешњак/Tiješnjak – Kamen koji se stavlja na koricu sira, zbog cijedjenja, piz za sir

Тијештити/Tiještiti - Cijediti 

Тиква водњака/Tikva vodnjaka – Tikva koja se koristi za držanje vode 

Тикван/Tikvan - Priglupa osoba, glupan

Тилут/Tilut – Tupa strana noža

Тимун, тимунић/Timun, timunić – Stabljičasti, bijeli dio lista blitve

Тинкати/Tinkati – Zvoniti (kaže se najčešće za crkveno zvono, zvono tinka) 

Тинта/Tinta – Grafitni dio olovke, mastilo

Тинтара/Tintara – Glava (pogrdno)

Тинтељава оловка/Tinteljava olovka - Mastiljava olovka, olovka čiji ovlaženi trag postane plav

Типа/Tipa – Zakrpa (“Tipa na tipu” govori se o nečijoj staroj iskrpljenoj odjeći)

Тир/Tir - Uzvik prilikom tjeranja koza

Тираке/Tirake – Naramenice

Тиринте/Tirinte – Komadići

Тискати (се)/Tiskati (se) – Gurati (se)

Tisnuti/Tisnuti - Gurnuti 

Тицати/Ticati – Dirati, dodirivati

Тишлер/Tišler – Stolar

Тмаст/Tmast - Mrk 

Тмуша/Tmuša – Tama

Токе-токе/Tòke-toke – Neriješeno, nepromijenjeno 

Толициња/Tolicinja – Toliko njih, toliko osoba

Тољага/Toljaga – Batina, štap

Тоња/Tonja – Miris

Тоњати/Tonjati – Mirisati, osjećati se

Топити/Topiti – Zalijevati

Тoћ/Toć – Sos, umak

Тоћати/Toćati – Umakat hleb u sos/toć

Точак/Točak - Podzidan izvor

Точило/Točilo - Teren u brdu koji je oblikovan vodenim tokovima, veća prljaga obrasla sitnogoricom

Трпеза/Trpeza – Sto, taulin

Травијеша/Traviješa – Kecelja, pregača

Траг, трàга/Trag, tràga - Pokoljenje, nasljedje 

Трагач/Tragač – Drvena nosila za teret, koja nose dvije osobe (vidi civijere)

Транак, Транкови/Tranak, Trankovi - Pipak, pipci

Трȁње/Trȁnje – Stara poderana odjeća 

Trapiti/Trapiti - Kopati, teško raditi 

Трапула/Trapula – Mišolovka

Тревити/Treviti – Naći se, sresti nekog

Тресловина/Treslovina – Vrsta drveta, “divlja trešnja”

Тринко/Trinko – Novo, neupotrebljavano

Тркнути/Trknuti – Potrčati 

Трљати/Trljati - Masirati, grebsti 

Трупа, трупина/Trupa, trupina – Panj, deblo sa sjedenje kod ognjišta

Трлезина/Trlezina – Napušteno, nekorisno, bezvrijedno zemljište

Тренути/Trenuti - Kratko spavati, zaspati

Трипијере/Tripijere – Metalni podmetač (tronožac) ispod kazana na ognjištu

Трентауна/Trentauna – Ludilo, bijes ("Uvatila ga je trentauna")

Трновина/Trnovina – Bodljikav grm, trnje

Тоња/Tonja – Vidi vonja

Трица/Trica – Desetka u kartama

Трница/Trnica - Pojata

Троп/Trop – Ostaci od izmečenog groždja od kog se peče rakija

Трпеза/Trpeza – Sto, taulin

Троскот/Troskot – Vrsta korova (Polygoni avicularis herba)

Трошанџија/Trošandžija – Ko troši puno novca, ko slabo cijeni novac

Трсити/Trsiti – Otarasiti se, osloboditi se, nečega, dokrajčiti, potrošiti

Трŷд/Trûd – Skuvana i osušena usjeka koja služi za potpalu vatre/cigareta (vidi usjeka)

Труња,труњица/Trunja, trunjica – 1.Mrva, mrvica

                                                             2. Škrnja

Трупатати/Trupatati – Tapkati nogama, skakati u mjestu

Трупатања/Trupatanja – Bat koraka, buka, vardanja

Трусити/Trusiti - Rominjati (kiša)

Тршен/Tršen – Glup, otkačen, poludio

Тршљака/Tršljaka – Trska

Тувејати/Tuvejati – Životariti („Tuvejam od danas do sjutra“) 

Тугаљив/Tugaljiv - Gadljiv, osjetljiv na nečistoću  

Туђица/Tudjica – Tudjin, stranac, neko/nešto što nam ne pripada, ko nam nije svoj    

Тулити/Tuliti – Gasiti

Тумбо/Tumbo – Tamno (Tumbo plava boja je teget, tamno plava boja)

Тун/Tun – Tu

Туња, туњица/Tunja, tunjica – Tanji kanap (debljine izmedju špaga i konopa)

Турин/Turin – Njuška, gubica

Тута/Tuta - Noša

Туцаљ/Tucalj – Duguljast drveni štap za tučenje/miješanje kačamaka (Liči na bejzbol (baseball) palicu)  

Туч/Tuč - Bronza

 

 

 

Ћ/Ć

 

Ћабакати/Ćabakati – Kevćati, lajati (pseći lavež prilikom lova) 

Ћага/Ćaga - Dozvola, potvrda  

Ћакнут/Ćaknut – Udaren, opičen, luckast

Ћакулати/Ćakulati – Ćaskati, čavrljati

Ћаондан/Ćaondan – Dan poslije prekosjutra

Ћапати/Ćapati – Zgrabiti

Ћапити/Ćapiti – Uhvatiti, dohvatiti, ukrasti 

Ћаран/Ćaran – Dobro raspoložen, veseo 

Ћаро/Ćaro – Čisto, jasno

Ћаса/Ćasa – Činija, bjudva

Ћеван/Ćevan – Polupijan, u pripitom stanju

Ћеница/Ćenica – Tanka opna (na pr. ispod ljuske jajeta)

Ћепаника/Ćepanika - Cjepanica 

Ћеперан/Ćeperan – Živahan, dobro raspoložen

Ћерати ћурлине/Ćerati ćurline – Besposličariti, skitati se

Ћибак/Ćibak – Komad, struc hleba

Ћибрина/Ćibrina – Vedrina, vedro vrijeme

Ћик/Ćik – Opušak

Ћикара/Ćikara – Šolja

Ћикарица/Ćikarica – Porculanska izolacija na telefonskim i električnim stubovima, koja ima oblik šolje (ćikare)

Ћикоперница/Ćikopernica – Pepeljara

Ћипиркање/Ćipirkanje – Cvrkut ptica

Ћипиркати/Ćipirkati – Cvrkutati  “Ćipirkale jarebice u kostriku, lovoriku...”

Ћић/Ćić – Inje

Ћићера вода/Ćićera voda - Skroz mokro, gola voda

Ћо на!/Ćo na! – Uzvik pri tjeranju konja

Ћорћик/Ćorćik – U igri klikerima zabrana čišćenja terena do rupe

Ћотек/Ćotek Udarac

Ћук/Ćuk - Sova 

Ћукос/Ćukos – Kos (ptica) 

Ћускија/Ćuskija – Burgija

Ћутук/Ćutuk – Glupak

Ћућати/Ćućati – Sisati

Ћушка, ћушкетина/Ćuška, ćušketina – Žena vrlo lošeg morala 

Ћушкапа/Ćuškapa – Nogomet, fudbal, lopta 

Ћушнути/Ćušnuti – Gurnuti  

 

 

У/U

 

Убао, ублови, ублић/Ubao, ublovi, ublić – Udubljenje puno vode, služi za napajanje stoke, obično je blizu izvora vode

Убах/Ubah - Iznenada, neočekivano ("Dodje iz ubaha")

Увратак/Uvratak - Manja šuma li pašnjak u blizini oranice

Увргнути се, уврћи се/Uvrgnuti se, uvrći se - Ličiti, ("Uvrga se na oca")

Уврћети (у главу)/Uvrćeti (u glavu) - Biti zanešen nekom idejom (fiks idejom)

Угаса/Ugasa - Iskop, nesreća

Угасан, угасник/Ugasan, ugasnik – Vidi iskopanjak

Углавити/Uglaviti – 1. Ugovoriti

                                             2. Spojiti dva dijela nečega ("Uglavi to jedno u drugo")

Углијер/Uglijer - Komad izgorelog drveta na ognjištu, ugalj 

Угнати/Ugnati – Utjerati 

Угојити се/Ugojiti se – Odebljati

Угонити/Ugoniti – Utjerivati

Угорача/Ugorača – Uholaža (Dermaptera)

Угранцат се/Ugrancat se – Užeći se (suvo meso)

Удадбеница/Udadbenica – Djevojka prispjela za udaju

Удомљена/Udomljena – Udata 

Удробити/Udrobiti – Usitnjene komade dodati u nešto („udrobiti leb u mlijeko“) 

Удушен/Udušen – Pun

Уђест/Udjest – Udjenuti

Ужанца/Užanca – Navika

Уждени/Uždeni - Utjeraj

Уждити/Užditi – Upaliti, zapaliti

Ужижати/Užižati – Upaljivati, paliti

Уждивеница/Uždivenica – Seksom opsjednuta žena

Уже/Uže – Deblji konopac (poprug, uže i podrepnica su proizvodi domaće radinosti)

Ужегуља/Užegulja – Uždivenica 

Ужнак/Užnak – Ledja (Koristi se samo kao: „Ležati na užnak – Ležati na ledja“) 

Узбичит/Uzbičit – Ojačati, biti (pre)jak

Узет/Uzet – Hendikepiran, invalidan, nepokretan

Узица/Uzica - komad tanjeg kanapa, vezica, pertla 

Узјаребити се/Uzjarebiti se – Uzrujat se, oveseliti se nečemu, okojaviti se 

Узма/Uzma – Bolešljiv, nikakav covjek

Узљутити се/Uzljutiti se – Pokvariti se (hrana)

Узостити се/Uzostiti se – Vino postaje ocat (vino se uzostilo), naljutiti se

Ујам/Ujam – Naknada od samljevenog žita mlinaru

Уканути/Ukanuti – Dosaditi, često jesti istu hranu (Ukanulo mi se to više)

Укећан/Ukećan – Tvrdoglav, težak za saradnju

Уклин/Uklin – Podruga, negativan primjer

Уклинати се/Uklinati se – Služiti kao negativan primjer (S tobom se vasi svijet uklinao – Služiti cijelom svijetu za uklin/podrugu)

Укоматити/Ukomatiti – Isjeći, pocijepati, („učinjeti u tirinte“)

Укорачити/Ukoračiti – Ukočiti se od hladnoće, promrznuti

Укрвити се/Ukrviti se – Dosaditi, biti sit nečega ili nekoga (To mi se ukrvilo – To mi je dosadilo, sit sam toga, On mi se ukrvio – Ne mogu očima da ga vidim)

Улагати/Ulagati – Počinjati 

Улажикати/Ulažikati - Ubijediti nekoga da povjeruje u laž 

Улиште/Ulište - Košnica za pčele

Уложити/Uložiti - Započeti

Ултима/Ultima – Kraj, zadnja, potonja

Уљаник/Uljanik – Pčelinjak

Уљезите/Uljezite – Udjite

Уљести/Uljesti – Ući

Уљећи/Uljeći - Ući

Упашчити се/Upasčiti se - Ljutito, tvrdoglavo, inadžijski ćutati 

Упиждрити, упиждрило/Upiždriti, upiždrilo – Upeći, upeklo (sunce)

Упирити/Upiriti – Upaliti vatru

Уплекати (се)/Uplekati (se) – Uvaliti se u probleme

Упретњак/Upretnjak – Mjesto za pečenje hleba

Усвиштати/Usvištati – Pokvariti se (hrana)

Усправити се/Uspraviti se – Podići se, ustati

Усперити/Usperiti – Uspraviti, postaviti neki predmet vertikalno

Ура/Ura – Sat

Усјека/Usjeka – Vrsta gljive od koje se pravi trûd (Fomes fomentarius)

Уставци, уста(в)ке/Ustavci, usta(v)ke – Prvi dan poslije slave ili svadbe, „Na usta(v)ke svadbe“

Усту!/Ustu! – Uzvik pri smirivanju vola ili krave

Усукати се/Usukati se – Smršati, utanjiti se

Усути/Usuti - Sipati 

Уторник/Utornik – Utorak

Уторњак/Utornjak - Sprava koja se koristi prilikom pravljenja buradi. (za urezivanje ivica u koje se ugura dno) 

Утрељ/Utrelj - Dio rala. Okrugla alka kroz koju prolazi vojnica i kojom se pričvršćuje za jaram

Утреш/Utreš – Teret na sredini konjskog samara (da ne krivi)

Утробица/Utrobica – Džigerica, jetra (Hepar)

Утрунути се/Utrunuti (se) - Upasti u nešto (škrnjica/mrvica/trunjica se utrunila)

Утувити/Utuviti – Zapamtiti

Утулити/Utuliti – Ugasiti

Утуљен/Utuljen – Ugašen

Ућефити се/Ućefiti se - Popiti malo više, biti pripit

Уфишкати се/Ufiškati se – Zaludjeti se u nešto, infišati se 

Учеван/Učevan – Učen čovjek

Учемњак/Učemnjak – Učen čovjek

Ушестати/Ušestati – Urediti, srediti se, popraviti

Уши/Uši - 1. Vaške

                   2. Uši od sjekire - Gornji, ravni dio, suprotno od sječiva

                   3. Uši od lonca/bronzina - Rukohvati lonca/bronzina 

Уштиван, уштиман/Uštivan, uštiman – Pristojan, osoba lijepog ponašanja 

Уштивност, уштимност/Uštivnost, uštimnost – Pristojnost, lijepo ponašanje

 

 

Ф/F

 

Фалинка/Falinka – Mana

Фалити/Faliti – 1. Pogriješiti (Tu sam falio - tu sam pogriješio“)

                            2. Nedostajati („Fali mi para da to ostvarim“)

Фалта/Falta – Nabor na suknji

Фалцно/Falcno – Lažno, neoriginalno

Фамеља/Famelja – Porodica

Фанат/Fanat – Dječak u kartama, dvanaestica, fanto 

Фангла/Fangla – Zidarska zdjela za malter

Фањела/Fanjela –Vuneni poluver

Фаља/Falja – Greška

Фасовати/Fasovati – Dobiti batine

Фастак, фастаче/Fastak, fastače – Neodgovoran, neozbiljan, nezrio momak

Фаџола/Fadžola – Pasulj 

Фаша/Faša – Pojas, komad zavoja 

Федер/Feder – Opruga

Ферал/Feral – Fenjer

Фета/Feta – Kriška, komad

Фетати/Fetati - Rezati 

Фетко/Fetko - Novo  

Фермати/Fermati – Zaustaviti, zaustaviti se

Фјака/Fjaka – Malaksalost, zamor od prevelike vrućine

Фијок/Fijok – Mašna

Фијола/Fijola – Ručna bušilica

Фијоманат, фијоманти/Fijomanat, fijomanti – Nov, novi

Фијондра/Fijondra - Praćka

Фијуфић/Fijufić - Lud, otkačen  

Фила/Fila – Sloj, red, feta

Филати/Filati – Tanko rezati pršut

Финта/Finta – Trik, varka 

Фиска/Fiska – Graja, vardanja, vrištanje 

Фискати/Fiskati – Probadati, peckati (Bol-Fiska mi pod lopaticu)

Фићфирић/Fićfirić – Neozbiljan momak  

Фишек/Fišek – Metak 

Фиштати/Fištati - Zviždati 

Фиштити/Fištiti – Jako udariti

Фјондра/Fjondra – Praćka

Фој/Foj – List papira

Фојкоша/Fojkoša - Krupna, otresita djevojka, zvizna

Форца/Forca – Snaga, sila

Франза/Franza – Sifilis

Фрегати/Fregati – Ribati pod

Фресина/Fresina – Mediteransko rastinje, vrijes, koristi se pravljenje jednostavnih metli za metenje grubih površina

Фрешак/Frešak – Svjež

Фрзот/Frzot – Vrsta zelja (Brassica oleracea)

Фркадела/Frkadela – Veća šnala za kosu

Фркун, фркунчић, фркунац/Frkun, frkunčić, frkunac – Tinejdžer

Фркуница/Frkunica – Tinejdžerka

Фрлекнути/Frleknuti - Baciti

Фрљ, фрљокаст/Frlj, frljokast – Razrook

Фрњок/Frnjok – Udarac prstom po glavi

Фронтин/Frontin – Štit od sunca na prednjem dijelu kape

Фртаљ/Frtalj – Četvrtina (vidi kvarat)

Фрус/Frus – Rubeole, ospice 

Фрут/Frut - Voće

Фрцати/Frcati - Prskati, odskakati, skakati, teći ("Suze mi frcaju niz obraze") 

Фрчекати се/Frčekati se – Pariti se (Mačka se frčeka)

Фрџоп/Frdžop – Sitni suhi hleb  

Фугаца/Fugaca – Vrsta kolača, patišpanj punjen suvim voćem  

Фукса/Fuksa – Razvratna žena, odrtulja,

Фуљика, фуљиково грожђе/Fuljika, fuljikovo groždje – Niski ukrasni grm, jestiv kad crvene bobice postanu crne (viburnum lantana)

Фумати/Fumati – Pušiti

Фундаћ/Fundać – Talog od crne kafe

Фундаменат/Fundamenat – Baza, osnova

Фурбо/Furbo – Lukav

Фурбобезобразан/Furbobezobrazan – Lukav²

Фурија/Furija – Bijes, ijed

Фурмине/Furmine – Šibice

Фута/Futa – Pregača, traviješa

Фуцмут/Fucmut – Mangup, pogan

Фуштањ/Fuštanj – Flanel

 

 

Ц/C

 

Цаклити се/Cakliti se – Sijati se 

Цакти/Cakti – Sija se, bliješti 

Цапица/Capica – Manje orudje za okopavanje

Царатан/Caratan – Vrsta manjeg guštera, zidni gušter (podarcis muralis)

Царић/Carić - Crvendać (ptica)

Цатара/Catara – Trajekt, feribot   

Цацар/Cacar - Preslano (A ovo je ka cacar - Ovo je isuvise slano) 

Цвијељати/Cvijeljati – Pozlijedjivati, nanositi bol

Цегер/Ceger – Mrežasta pletena torbica

Целив/Celiv - Poljubac 

Целивати/Celivati – Poljubiti, ljubiti 

Целта/Celta – Plastični omotač slatkiša ili kutije cigareta

Цење/Cenje – Jeftinije

Церада/Cerada - Kišna kabanica, ogrtač

Церот/Cerot – Flaster za reumu

Церишпањ/Cerišpanj – Pečatni vosak

Цивијере/Civijere – Vidi tragači 

Цигареша/Cigareša – Muštikla, cigaršpica

Цигло/Ciglo – Samo to, jedino 

Цијеђ/Cijedj – Lisija, voda skuvana s pepelom koja se koristi za pranje 

Цијула/Cijula – Vrsta crnog luka

Цик/CikRana zora (U cik zore)

Цикло (вино је цикло)/Ciklo (vino je ciklo) – Vino je počelo da se osti, da se kvari, pokazuje prvu kiselost, “vino je ciklo, vino je krenulo”.

Цикнути/Ciknuti – 1. Pući, napući

                                        2. Poludjeti 

Цикуљаст/Cikuljast – Oštrog vrha, predmet ili prirodno ispupčenje, kamen koji je pri vrhu oštar. Može se upotrebiti pogrdno i za izduženo lice ili glavu čovjeka. 

Цилик/Cilik – Piska, graja

Цимати/Cimati – Luljati, povlačiti

Цименат/Cimenat – Cement

Цингарица/Cingarica – Manje zvono za stoku

Цинга/Cinga - Mesing 

Ципан–цијели/Cipan–cijeli – Sveukupan

Циперцук/Cipercuk - Ići pješki    

Циц/Cic – Pamučna tkanina 

Цица/Cica – Vojnička čuturica

Цклети (се), цкли, цакли/Ckleti (se), ckli, cakli – Sijati (se), sija   

Цкло/Cklo – Staklo

Цокла/Cokla – Palumenta

Цотав/Cotav – Šepav

Цотати/Cotati – Hramati

Црвељав/Crveljav - Crvljiv 

Црвен, Црвено /Crveno, Crvena – Mesnato (Crvena slanina – mesnata slanina) 

Црвењати се/Crvenjati se – Zdravo izgledati, biti crven u licu

Цревље/Crevlje – Cipele

Цријепња/Crijepnja – Crepulja

Цркавица/Crkavica – Vrsta stočne bolijesti (“Crkavica te napela” )

Црквено и мртвено/Crkveno i mrtveno – Označava svu odjeću što neko ima odnosno vrlo skromnu količinu. Prenosno označava svu imovinu. „Ovo mi je i crkveno i mrtveno - Ovo mi je sve što imam“.

Црнокруг/Crnokrug – Vrsta zmije otrovnice

Црнота/Crnota - Snažan muškarac tamnije puti

Цукар/Cukar – Šećer

Цукати/Cukati - Udarati, lupati, kucati

Цукина, цукица/Cukina, cukica – Djevojka, zvijukoša

Цукити/Cukiti - Poljubiti

Цукнути/Cuknuti – Udariti, lupiti

Цуљати (се)/Culjati (se) – Ljuljati (se)

Цунет, цунетић/Cunet, cunetić – Boca za rakiju uskog grlića

 

 

 

Ч/Č

 

Чазбен/Čazben – Gostoljubiv, ko voli da časti (vidi gozben)

Чајна/Čajna – Izmaglica

Чакал/Čakal – Šakal (Canis aureus)

Чалабрцнути/Čalabrcnuti – Prezalogajiti 

Чамати/Čamati -  Samovati, teško živjeti, patiti,

Чаме/Čame - Siroče, neugledno dijete 

Чантарa/Čantara – Odbačena ulubljena limenka, konzerva

Чангарица/Čangarica – Stara limenka napunjena kršima, služi sa plašenje sitne stoke bukom

Чапур/Čapur – Suv i oštar ostatak korijena niskih biljaka, viri iz kamena/zemlje

Чапра/Čapra – Životinjska koža

Чарак/Čarak – Obarač, oroz

Часити/Časiti - Gubiti vrijeme, čekati

Чегрст/Čegrst – Nesporazum, razlog svadji, zadjevica

Чељад/Čeljad – Ljudi, osobe

Чепати/Čepati – Lagano ići

Чепркати/Čeprkati – Pomalo raditi, grebsti zemlju

Чепрљати/Čeprljat - Grebsti

Чепрљи/Čeprlji – Kandže, nokti 

Чепукати/Čepukati – Ići sitnim i nemoćnim koracima. Tipično za stare osobe. 

Черек/Čerek – Četvrtina svinje, krave

Чеса/Česa – Čega

Чесмина/Česmina - Vrsta hrasta  , zastupljen u priobalnom pojasu t.j. donjoj bandi Grblja

Чесов/Česov - Kakav

Четворокантунаст/Četvorokantunast – Četvrtast

Четрдесница/Četrdesnica – Četrdesetodnevni pomen

Чечелити/Čečeliti – Neumjereno štedjeti, isuviše biti škrt ("Čečeli ka samoranica")

Чешаљ/Češalj – Vrsta stonoge

Чешњак/Češnjak - Bijeli luk  

Чиблијa/Čiblija – Lovačka puška

Чињети/Činjeti – Raditi

Чистина/Čistina – 1. Čistoća

                                       2. Predio koji nije obrastao šumom,  pregledno mjesto u prirodi 

                                       3. Čisti računi 

Чичаљ/Čičalj – Vrsta korova (Arctium lappa)

Чичерава/Čičerava – Kovrdžava (kosa)

Чојак/Čojak – Čovjek

Чојчурина/Čojčurina – Veliki čovjek

Чомига/Čomiga – Oteklina na glavi  

Чоплити/Čopliti – Odkidati, čupkati 

Чопљан/Čopljan - Vrsta divljeg luka

Чује се/Čuje se – Osjeća se, smrdi 

Чука/Čuka – Istaknuto kameno uzvišenje na vrhu brda 

Чукаст/Čukast - Malih ušiju 

Чуклин/Čuklin – Klin u zidu za objesiti stvari, vješalica

Чучег/Čučeg – Jednogodišnja jestiva biljka (Sonchus oleraceus)

Чучумига/Čučumiga – Sitna, neugledna djevojčica

 

 

Џ/Dž

 

Џада/Džada – Cesta, kolski put

Џандар/Džandar – Žandarm 

Џанта/Džanta – Futrola za revolver/pištolj

Џапати се/Džapati se - Svadjati se

Џара/Džara - Posuda 

Џардин/Džardin – Vrt, bašta

Џора/Džora – Prasica

 

 

Ш/Š

 

Шалашљив/Šalašljiv – Šaljiv, komičan

Шалпа/Šalpa – Šal

Шалче/Šalče – Šal (ženski)

Шалунг/Šalung – Oplata prilikom betoniranja

Шаматан/Šamatan – Poluonesviješćen, polusvjesno stanje, vrtoglavica  

Шангајке/Šangajke - Vrsta sportske obuće, duboke patike, kopija starki (Converse, all stars) 

Шанћети/Šanćeti – Šaptati

Шапорити/Šaporiti – Tiho razgovarati, šaptati

Шарапод/Šarapod – Ulaz iz konobe, portela za u konobu

Шаробелописано/Šarobelopisano – Kobajagi interesantno, drečavo, kič, bezvezno

Шарун/Šarun – Šarka (zmija - Vipera berus

Швагнут/Švagnut - Glup

Шворцин/Švorcin – Tanji ribarski kanap, špag

Шврљати/Švrljati - 1. Nejasno pisati, vući nepravilne linije po papiru, brčkati

                                         2. Varati bračnog partnera

Шевељати/Ševeljati – Teško ići, tumarati, hodati tamo-amo

Шеврдати/Ševrdati – Tumarati, ići lijevo–desno

Шега/Šega - Testera

Шегадураegadura – Piljevina

Шегати/Šegati - Testerisati, pilati  

Шегун/Šegun – Velika pila

Шежањ, сежањ/Šežanj, sežanj- Mjera za dužinu(Od srednjeg prsta ispružene lijeve do srednjeg prsta ispružene desne ruke)

Шемпија/Šempija – Budala

Шенути/Šenuti – Skrenuti s uma

Шесан/Šesan – Lijepo građen, skladan, uredan, naočit

Шестиња/Šestinja – Šestorica

Шештерица/Šešterica – (Pre)otresita djevojka, brza na jeziku, vrijedna

Шибак/Šibak – Štap za vršidbu žita 

Шиватица/Šivatica – Šivaća igla

Шија/Šija – Vrat

Шикати/Šikati – Ljuljati bebu u kolijevci

Шиљање/Šiljanje - Slanje

Шиљȃти/Šiljȃti – Slati, poslati

Шиљеже/Šilježe – Dvogodišnji brav 

Шимија/Šimija – Beštija, avetinja, zloitro 

Шинути/Šinuti - Snažno udariti

Шипак/Šipak – Nar (Punica granatum)

Шипурика/Šipurika – Šipurak

Шифунијер/Šifunijer – Ormar za robu/odjeću

Шишњар/Šišnjar – Sitničar, osoba bez ikakve vrednosti

Шишњарити/Šišnjariti – Sitničariti, baviti se bezvrednim sitnicama, cjepidlačiti

Шкав/Škav – Ladica

Шкалоња/Škalonja – Vrsta luka

Шкаље/Škalje – Sitno kamenje, krupnije od sovrnje

Шканција/Škancija – Mala kredenca/polica

Шкањ, Шкањчић/Škanj, Škanjčić – Vidi bančić

Шкарамбеч/Škarambeč – Bubašvaba (Blattodea)

Шкарпело/Škarpelo – Dlijeto

Шкартоц/Šкаrтоc – Papirna kesa

Шкатула/Škatula – Kutija

Шквадра/Škvadra – Pravi ugao, sprava za mjerenje pravog ugla

Шкија/Škija – Rezani duvan, kotroban

Шклâп/Šklâp - Mlaz, vodopad

Шклапати/Šklapati – 1. Krasti

                                                2. Šamarati

 Шклапити/Šklapiti- 1. Ošamariti

                                            2. Ukrasti

Шклапоћесина/Šklapoćesina – Nikakav čovjek, čovjek koji priča gluposti, nevaljalac

Шклепити/Šklepiti – Udariti šakom po obrazu

Шклопац/Šklopac – Plih

Шкљанац/Škljanac – Članak na nozi

Шмишаљка/Šmišaljka - Brusilica

Шкодити, нашкодити/Škoditi, naškoditi – Smetati, nauditi  

Шкопица/Škopica – Osoba koja škopi (vidi škopiti)

Шкоранца/Škoranca – Suva ukljeva  

Шкрип/Škrip - Pukotina izmedju kamena 

Шкрготања/Škrgotanja - Škrgut

Шкрња/Škrnja – Trun, trunčica

Шкрбав/Škrbav-Loših, polomljenih zuba

Шкрип/Škrip – Procijep u stijeni, pukotina

Шкркалица/Škrkalica - Bezvrijedna mašina, skalamerija

Шкркати/Škrkati – Nestručno rukovati s tehničkim stvarima

Шкрокавати/Škrokavati – Okidati puškom/pištoljem na prazno

Шкропити/Škropiti - Prskati, topiti

Шкопити/Škopiti – Sterilisati, kastrirati životinje

Шкудела/Škudela - Velika šolja, ćikara 

Шкуре/Škure – Grilje, drveni kapci na prozorima

Шкуро/Škuro – Tamno

Шљећи/Šljeći - Saći, spustiti se (šljegli - sašli)

Шлапе/Šlape – Papuče, nanule

Шлина/Šlina - Slina

Шлинавче/Šlinavče - Neozbiljan, djetinjast momak/djevojka

Шљеме/Šljeme – Duga greda na koju se naslanjaju kabruči na krovu

Шмокљан/Šmokljan – Visoko, mršavo derište  

Шмугнути /Šmugnuti - Pobjeći, izgubiti se 

Шновати се/Šnovati se - Muvati se, skitati se (Šnuje se okolo ka mokra kučka – Skita se okolo“)

Шнолица/Šnolica – Šnalica, mala šnala za kosu

Шодер/Šoder – Mljeveni kamen 

Шоњати/Šonjati – Muvati se

Шпаг/Špag – 1. Džep

                        2. Deblji konac (sa dugim a)

Шпањулет/Španjulet – Cigareta

Шпарати/Šparati - Štedjeti

Шпартати/Špartati – Često koračati istom stazom

Шпарога/Šparoga - Špargla 

Шпигло/Špiglo - Ogledalo

Шпијунати/Špijunati - Odavati, izdavati, prosočiti 

Шпицафого/Špicafogo – Prepreden čovjek

Шпицлов/Špiclov – Lukava osoba

Шпорак/Šporak – Prljav

Шпоркица/Šporkica – Prljavština

Шпорко/Šporko – Prljavo, glibavo

Шпоркотур/Šporkotur – Neko ko ne bira riječi, ko mnogo psuje, prostak

Шпоркуља/Šporkulja – Prljava žena, žena vrlo niskih moralnih i higijenskih normi

Шпрајц/Šprajc – Podupirač

Шпренговати/Šprengovati – Minirati, postaviti eksploziv

Шпугар/Špugar – Puž (Gastropoda)

Штерика/Šterika –Voštana svijeća

Штедница/Štednica – Žena koja se vrlo odgovorno odnosi prema materijalnim dobrima, koja štedi

Штемовати/Štemovati – Oblikovati beton, razbijati beton spicom i čekićem

Штива/Štiva – Sloj, naslaga

Штикати/Štikati - Prnjati, koprcati nogama

Штипнути/Štipnuti - Uštinuti 

Штица/Štica – Daska

Штиља/Štilja – Vreteno, oštri štap na kojem se zamotava vunena predja

Штир/Štir – Vrsta korova (Amaranthus retroflexus)

Штикадента/Štikadenta – Čačkalica

Штипавице/Štipavice – 1. Krovne grede

                                                  2. Štipaljke

Штоклица/Štoklica - Hoklica 

Штрамбав/Štrambav – Glup, neotesan

Штрапаца/Štrapaca - Kapi tečnosti koje nastaju kao posljedica strapanja

Штрбнути/Štrbnuti - Otkinuti, čupnuti, ofirizati 

Штрецати/Štrecati - 1. Podvikivati 

                                     2. Nervozno reagovati

Штрига/Štriga – Vještica

Штркљав/Štrkljav – Mršav, “kost i koža”

Штук/Štuk – Kit

Штукаљ/Štukalj – Kost od pršuta

Штукати се/Štukati se – 1. Štucati se

                                           2. Žaliti za nekim/nečim, podsjećati se na nekoga nešto (“Štukaće se vama za njim”)   

Штуље/Štulje - Štake, ortopedska pomagala 

Шћаг, шћаше, шћагу/Šćag, šćaše, šćаgu – Htjedoh, htjede, htjedoše

Шћер/Šćer – Ćerka

Шћеруна/Šćeruna - Ćerka

Шћетан/шћетна/Šćetan/šćetna – Veseo/vesela

Шћети/Šćeti – Htjeti

Шћето/Šćeto – Jasno (govoriti)

Шувит/Šuvit – Tavan (vidi petar)

Шуверине/Šuverine – Šibice

Шугаман/Šugaman – Ručnik 

Шужбати/Šužbati – Odvajati klipove kukuruza od šužbine

Шужбине/Šužbine – Suvi listovi oko kukuruznog klipa. Služe kao stočna hrana i za punjenje slamnice.

Шумолакно/Šumolakno – Pritajeno, neupadljivo, podmuklo

Шумпијот/Šumpijot – Vrsta šuplje pašte

Шунути/Šunuti – Iznenada pasti na pamet, prohtjeti se („Šunulo mu je nešto u glavu da to uradi“)

Шупељав/Šupeljav - Šupljikav

Шупљоглав/Šupljoglav – Priglup, štrambav, udren

Шут, шутиле/Šut, šutile – Govedo il brav bez rogova

Шутуља/Šutulja – Glava (pogrdno)

Шуферице/Šuferice – Vojničke cipele, bakandže

Шуфигати/Šufigati – Dinstati

Шушкати/Šuškati – 1. Mala govorna mana, izgovarati „S“ kao „Š“

                                          2. Šuška se o nekome/nečemu-Govori se o nekome/ nečemu, nešto se tajno nagovještava

Шушорити/Šušoriti – Šaptati, tiho i nerazgovjetno razgovarati

Шушта/Šušta – Opruga

Шуштер/Šušter – Obućar

Шушти/Šušti – Isti kao, (vidi pljunuti)

Шфорцати/Šforcati – Izvršiti pritisak na nekoga, natjerati

 

 

Преузето са сајта Поборске академије наука и умјетности, и допуњено

 

Молимо Вас да прилоге шаљете на:

    info@pobori.com,

а све оне који преузимају поборске ријечи и изразе, да наведу одакле су их копирали. Бар тако да укажу поштовање према труду, који је pobori.com уложио у прикупљању грађе.    
 

 

 

  

 


Copyright © Pobori.com. Sva prava zadr┼żana.